Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
620-SYT-NVY 
Ban hành:
25/03/2020 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Hỗ trợ kỳ thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính tỉnh BD 2019 (K/g: TTYT TPTDM) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video