Văn bản Chỉ đạo điều hành
BC 
Số Ký hiệu:
06-BC-QDY 
Ban hành:
14/01/2020 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Kết quả kiểm tra, giám sát công tác khám sức khỏe tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2020 (K/g:PYT+TTYT huyện, thị, tp) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video