Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
2773-SYT-NVY 
Ban hành:
09/12/2019 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Uỷ nhiệm tham dự hội nghị cho cục quản lý môi trường y tế tổ chức (K/g: TT SỨC KHỎE LAO ĐỘNG VÀ MÔI TRƯỜNG) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video