Văn bản Chỉ đạo điều hành
TB 
Số Ký hiệu:
33/TB-SNV 
Ban hành:
10/09/2019 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
TB tổ chức cập nhật kiến thức QP và an ninh cho cán bộ đối tượng 3 trên địa bàn tỉnh BD năm 2019. Kg: Các đơn vị trực thuộc 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video