Văn bản Chỉ đạo điều hành
QĐ 
Số Ký hiệu:
2558/QĐ-UBND 
Ban hành:
06/09/2019 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Phê duyệt danh sách tinh giản biên chế (đợt 3/2019). Kg: các đơn vị trực thuộc Sở 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video