Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
2123/SYT-NVY 
Ban hành:
10/09/2019 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Hưởng ứng và tham gia viết bài dự thi cuộc thi "Viết về BHYT, BHXH" (K/g: Các đơn vị trực thuộc SYT; PYT huyện, thị TP) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video