Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
1933/SYT-KHTC 
Ban hành:
14/08/2019 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Triển khai thực hiện Thông tư số 13/2019/TT-BYT ngày 5/7/2019 của BYT (K/g: Các đơn vị trực thuộc SYT) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video