Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
2914-SYT-KHTC 
Ban hành:
12/08/2019 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Chủ trương xây mới Trạm Y tế Lai Uyên (K/g: TTYT Bàu Bàng) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video