Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
1579-SYT-NVY 
Ban hành:
11/06/2024 
Người ký:
QUÁCH TRUNG NGUYÊN 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
V/v chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh (K/G: TT KSBT, BVDK, BV QD4, TTYT HUYỆN, THỊ, TP, CÁC CƠ SỞ KCB ) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video