Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
1574-SYT-NVY 
Ban hành:
11/06/2024 
Người ký:
QUÁCH TRUNG NGUYÊN 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
V/v góp ý tài liệu Hướng dẫn đánh giá tình trạng dinh dưỡng thông qua chỉ số nhân trắc cơ bản (K/G: TT SKSS) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video