Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
1573-SYT-NVY 
Ban hành:
11/06/2024 
Người ký:
QUÁCH TRUNG NGUYÊN 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1531/QĐ-BYT ngày 05/6/2024 của Bộ Y tế (K/G: TTYT + PYT HUYỆN , THỊ, TP) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video