Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
1270/SYT-VP 
Ban hành:
14/05/2024 
Người ký:
Nguyễn Hồng Chương 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Về việc triển khai thực hiện chuyển đổi vị trí công chức, viên chức năm 2024. Kg các đơn vị TT Sở 
Ảnh
Video