Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
1283/SYT-NVD 
Ban hành:
15/05/2024 
Người ký:
Quách Trung Nguyên 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Chủ động mua sắm các thuốc Danh mục áp dụng hình thức đàm phán giá tại TT 15/2020/TT-BYT. kg: Các cơ sở y tế có hợp đồng KCB BHYT 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video