Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
1248-SYT-NVY 
Ban hành:
14/05/2024 
Người ký:
QUÁCH TRUNG NGUYÊN 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
V/v phản hồi thông tin một số cơ sở công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành (K/G: PKDK THUẬN THẢO+ BÌNH AN) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video