Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
1251-SYT-NVY 
Ban hành:
14/05/2024 
Người ký:
QUÁCH TRUNG NGUYÊN 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
V/v tăng cường phòng chống sốt xuất huyết và hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết (K/G: TT KSBT, BVDK, TTYT HUYỆN, THỊ, TP, CÁC CƠ SỞ KCB, BV CAO SU DẦU TIẾNG, BV QD4) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video