Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
1253-SYT-NVY 
Ban hành:
14/05/2024 
Người ký:
QUÁCH TRUNG NGUYÊN 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
V/v báo cáo giám sát 6 tháng năm 2024 của hoạt động Cải thiện dinh dưỡng thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững (K/G: TT KSBT, TT SKSS) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video