Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
984/SYT-NVD 
Ban hành:
12/04/2024 
Người ký:
QUÁCH TRUNG NGUYÊN 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
V/v đảm bảo thực hiện hợp đồng cung ứng thuốc thuộc danh mục đấu thầu tập trung cấp Quốc gia giai đoạn 2022-2024 (K/g: Các cơ sở có hợp đồng khám bệnh chữa bệnh BHYT trên đọia bàn BD) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video