Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
983/SYT-NVD 
Ban hành:
12/04/2024 
Người ký:
QUÁCH TRUNG NGUYÊN 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
V/v thông báo tuyển sinh khóa đào tạo liên tục về Dược lâm sàng theo Nghị định số 131/NĐ-CP ngày 02/11/2022 của Chính phủ (K/g: Các cơ sở KBCB trên địa bàn Bình Dương) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video