Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
982/SYT-NVD 
Ban hành:
12/04/2024 
Người ký:
Đoàn thị hồng thơm 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
V/v góp ý về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2018/TT-BYT ngày 04/5/2018 (K/g: Trung tâm Kiểm nghiệm; các Công ty sản xuất, kinh doanh Dược trên địa bàn BD) 
Ảnh
Video