Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
980/SYT-NVD 
Ban hành:
12/04/2024 
Người ký:
Đoàn thị hồng thơm 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
V/v xin ý kiến góp ý dự thảo danh mục bài thuốc cổ truyền tham khảo miễn thử lâm sàng (K/g: TTYT huyện, thị, TP) 
Ảnh
Video