Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
80-SYT-ĐVMTTT 
Ban hành:
02/04/2024 
Người ký:
Đoàn thị hồng thơm 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
chấp thuận điều tiết thuốc giữa TTYT THUẬN AN, TTYT BẾN CÁT VÀ BV PHCN (K/G: BV PHCN, TTYT THUẬN AN + BẾN CÁT) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video