Văn bản Chỉ đạo điều hành
TB 
Số Ký hiệu:
30-TB-SYT 
Ban hành:
02/04/2024 
Người ký:
Đoàn thị hồng thơm 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
THÔNG BÁO Danh sách các cơ sở tự công bố Đủ điều kiện tiêm chủng trên địa bàn tỉnh Bình Dương (K/G: TTKSBT, TTYT+PYT DĨ AN, THUẬN AN) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video