Văn bản Chỉ đạo điều hành
GM 
Số Ký hiệu:
18-GM-SYT 
Ban hành:
01/04/2024 
Người ký:
Đoàn thị hồng thơm 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Thư mời 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Họp thẩm định danh mục, số lượng thuốc, nhu cầu sử dụng thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia giai đoạn 2024-2026 của các cơ sở y tế có hợp đồng khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh Bình Dương (K/G: BVDK, BV YHCT, BV PHCN, TTYT HUYỆN, THỊ, TP) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video