Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
418/SYT-NVY 
Ban hành:
07/02/2024 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
đảm bảo công tác y tế tại các hoạt động Mừng Đảng – Mừng Xuân Giáp Thìn – 2024 (K/g: TTYT huyện, thị, TP; PYT huyện, thị, TP) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video