Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
389/QLD-MP, 390/QLD-MP 
Ban hành:
06/02/2024 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm. PYT; Cty SX, KD MP 
Ảnh
Video