Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
384/QLD-CL 
Ban hành:
06/02/2024 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 3. Kg: các cơ sở Y tế trên địa bàn tỉnh; PYT 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video