Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
397-SYT-KHTC 
Ban hành:
05/02/2024 
Người ký:
Nguyễn Hồng Chương 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
V/v mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ. (K/G: CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC ) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video