Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
LICHLAMVIEC 20-11-2023 DEN 24-11-2023 
Ban hành:
20/11/2023 
Người ký:
Đoàn thị hồng thơm 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
LỊCH LÀM VIỆC TỪ NGÀY 20-11-2023 ĐẾN 24-11-2023 
Ảnh
Video