Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
1521/SYT-NVD 
Ban hành:
25/05/2023 
Người ký:
Quách Trung Nguyên 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
thay đổ thông tin thuốcCoprobay 400 mg thuộc Dm thuốc đàm phán giá của Cty CP DL TW 2. Kg: Các cơ sở y tế có hợp đồng BHYT 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video