Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
1525/SYT-KHTC 
Ban hành:
25/05/2023 
Người ký:
Huỳnh Minh Chín 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Tiếp tục xây dựng dự kiến kinh phí chi hỗ trợ công tác Y tế-DS trên địa bàn tỉnh BD tho dự thảo NQ. Kg: Các đơn vị TT Sở 
Ảnh
Video