Văn bản Chỉ đạo điều hành
KH 
Số Ký hiệu:
22/KH-SYT 
Ban hành:
23/03/2023 
Người ký:
Nguyễn Hồng Chương 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Kế hoạch 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Công tác pháp chế của ngành Y tế tỉnh Bình Dương năm 2023 (K/g: Các đơn vị trực thuộc SYT) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video