Văn bản Chỉ đạo điều hành
QĐ 
Số Ký hiệu:
68-QD-SYT 
Ban hành:
19/01/2023 
Người ký:
Nguyễn Hồng Chương 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Về điều chỉnh số liệu giao chỉ tiêu kế hoạch y tế năm 2023 trong Quyết định số 27/QĐ-SYT (K/g: các đơn vị trực thuộc ) 
Ảnh
Video