Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
2181/SYT-KHTC 
Ban hành:
05/08/2022 
Người ký:
HUỲNH MINH CHÍN 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
thanh toán tạm ứng và xử lý số dư tạm ứng quá hạn (K/g: TTCSSKSS; TTKN; BVĐK; BV PHCN) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video