Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
1871/SYT-NVD 
Ban hành:
06/07/2022 
Người ký:
Nguyễn Hồng Chương 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Thay đổi thông tin thuốc trúng thầu BDG Tienam theo hình thức ĐPG (K/g: Các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn BD) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video