Văn bản Chỉ đạo điều hành
CV 
Số Ký hiệu:
1727-SYT-NVY 
Ban hành:
23/06/2022 
Người ký:
Nguyễn Hồng Chương 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
chuyển gửi thực hiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính (K/g: TT KSBT, BVDK) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video