Văn bản Chỉ đạo điều hành
KH 
Số Ký hiệu:
504-KH/TĐTN-PT 
Ban hành:
10/06/2022 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Kế hoạch tổ chức Chiến dịch tình nguyện "Kỳ nghỉ hồng " năm 2022. Kg: các cơ sở y tế 
Ảnh
Video