Thông tin Y học cộng đồng
Thứ 4, Ngày 14/06/2023, 00:00
Muốn kinh doanh thuốc trên trang thương mại điện tử thì người kinh doanh cần phải đáp ứng những điều kiện nào?
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
14/06/2023

Trang thương mại điện tử là gì?


Căn cứ Điều 3 Nghị định 52/2013/NĐ-CP quy định về trang thương mại điện tử như sau:

"Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Hoạt động thương mại điện tử là việc tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động thương mại bằng phương tiện điện tử có kết nối với mạng Internet, mạng viễn thông di động hoặc các mạng mở khác.

...​

8. WEBSITE thương mại điện tử (dưới đây gọi tắt là website) là trang thông tin điện tử được thiết lập để phục vụ một phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động mua bán hàng hóa hay cung ứng dịch vụ, từ trưng bày giới thiệu hàng hóa, dịch vụ đến giao kết hợp đồng, cung ứng dịch vụ, thanh toán và dịch vụ sau bán hàng."

 

Muốn kinh doanh thuốc TRÊN TRANG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ thì người kinh doanh cần phải đáp ứng những điều kiện nào?

Điều kiện thiết lập trang thương mại điện tử bán hàng là gì?

Căn cứ khoản 3 Điều 25 Nghị định 52/2013/NĐ-CP quy định như sau:

"Điều 25. Các hình thức tổ chức hoạt động thương mại điện tử​

...

3. Với các ứng dụng cài đặt trên thiết bị điện tử có nối mạng cho phép người dùng truy cập vào cơ sở dữ liệu của thương nhân, tổ chức, cá nhân khác để mua bán hàng hóa, cung ứng hoặc sử dụng dịch vụ, tùy theo tính năng của ứng dụng đó mà thương nhân, tổ chức phải tuân thủ các quy định về website thương mại điện tử bán hàng hoặc website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử tại Nghị định này."

Để thiết lập trang thương mại điện tử thì phải đáp ứng các điều kiện sau theo quy định tại Điều 52 Nghị định 52/2013/NĐ-CP (được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 10 Nghị định 08/2018/NĐ-CP):

"Các thương nhân, tổ chức, cá nhân được thiết lập website thương mại điện tử bán hàng nếu đáp ứng các điều kiện sau:

1. Là thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân đã được cấp mã số thuế cá nhân;

2. Đã thông báo với Bộ Công Thương về việc thiết lập website thương mại điện tử bán hàng theo quy định tại Điều 53 Nghị định này."

Và theo Điều 53 Nghị định 52/2013/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Khoản 18 Điều 1 Nghị định 85/2021/NĐ-CP) thì doanh nghiệp thiết lập website thương mại điện tử bán hàng thông báo với Bộ Công Thương thông qua công cụ thông báo trực tuyến tại Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử tại địa chỉ www.online.gov.vn

Việc thông báo thiết lập website thương mại điện tử bán hàng được thực hiện như sau:

Bước 1: Doanh nghiệp đăng ký tài khoản đăng nhập hệ thống bằng việc cung cấp những thông tin sau:

- Tên thương nhân, tổ chức;

- Số đăng ký kinh doanh của thương nhân hoặc số quyết định thành lập của tổ chức;

- Lĩnh vực kinh doanh/hoạt động;

- Địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức;

- Các thông tin liên hệ.

Bước 2: Trong thời hạn 3 ngày làm việc, doanh nghiệp nhận kết quả từ Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về tài khoản đăng nhập hệ thống.

Bước 3: Sau khi được cấp tài khoản đăng nhập hệ thống, doanh nghiệp tiến hành đăng nhập, chọn chức năng Thông báo website thương mại điện tử bán hàng và tiến hành khai báo thông tin theo mẫu.

Thông tin phải thông báo bao gồm:

- Tên miền của website thương mại điện tử;

- Loại hàng hóa, dịch vụ giới thiệu trên website;

- Tên đăng ký của thương nhân, tổ chức hoặc tên của cá nhân sở hữu website;

- Địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc địa chỉ thường trú của cá nhân;

- Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức; hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân;

- Tên, chức danh, số chứng minh nhân dân, số điện thoại và địa chỉ thư điện tử của người đại diện thương nhân, người chịu trách nhiệm đối với website thương mại điện tử;

- Các thông tin khác theo quy định của Bộ Công Thương.

Bước 4: Trong thời hạn 3 ngày làm việc, doanh nghiệp nhận thông tin phản hồi của Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về xác nhận thông tin khai báo đầy đủ, hợp lệ hay chưa. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ doanh nghiệp phải tiến hành bổ sung hồ sơ trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận được thông báo.

Trong phản hồi xác nhận thông tin khai hợp lệ của Bộ Công Thương, doanh nghiệp sẽ nhận được một đoạn mã để gắn lên website thương mại điện tử bán hàng, thể hiện thành biểu tượng đã thông báo.

Bán thuốc trên trang thương mại điện tử có cần phải có chứng chỉ gì không?

Kinh doanh thuốc online thì hiện nay tại các văn bản hiện hành là LUẬT DƯỢC 2016 và NGHỊ ĐỊNH 54/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Dược do Chính phủ ban hành không có quy định về hình thức kinh doanh này. Đồng thời, theo tìm hiểu của người viết thì hiện tại cũng chưa cho phép kinh doanh bán thuốc bằng hình thức online.

Vì theo quy định tại Điều 33 Luật Dược 2016, muốn kinh doanh dược phải có Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược, mà để có được Giấy này thì cơ sở kinh doanh phải đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật và NHÂN SỰ theo quy định nhưng khi kinh doanh online thì không thể kiểm soát được việc này.

Trong trường hợp này, người kinh doanh cần phải liên hệ Sở Y tế tại địa phương để hỏi xem thực tế có cho phép hoạt động kinh doanh dược online hay không để được giải đáp chính xác.


Nguồn: Phùng Hường HTTPS://THUVIENPHAPLUAT.VN/PHAP-LUAT/MUON-KINH-DOANH-THUOC-TREN-TRANG-THUONG-MAI-DIEN-TU-THI-NGUOI-KINH-DOANH-CAN-PHAI-DAP-UNG-NHUNG-DIE-81024-9166.HTML


Lượt người xem:  Views:   1
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Ảnh
Video
Thông tin Y học cộng đồng