ĐẢNG - ĐOÀN THỂ - Công đoàn Ngành Y tế
 
Ngày 1-2/3/2024 Đảng uỷ - Ban giám đốc - Công Đoàn - Đoàn cơ sở Sở Y tế Bình Dương tổ chức Thăm Đồn Biên Phòng cửa khẩu Lộc Thịnh và tổ chức thăm khám, phát thuốc miễn phí và tặng quà tại UBND xã Lộc ...
 
Sau 2 ngày diễn ra (25 và 26/1/2018), đại hội Công đoàn ngành Y tế tỉnh Bình Dương lần XI, nhiệm kỳ 2018-2023 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả đại hội, hội nghị ...
 
​Năm 2017 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và là năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn ngành Y tế ...
 
​KET QUA BOC THAM GIAI BONG BAN NGANH Y TE NAM 2018.xls
 
​Thực hiện Công văn số 13/LĐLĐ ngày 14/01/2013 của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương về việc phối hợp tổ chức Đại hội CNVC, Hội nghị CBCC, Hội nghị người lao động năm 2013. Ban Thường vụ Công đoàn ...
 
 
 
Ảnh
Video