Công bố danh sách
Thứ 5, Ngày 20/05/2021, 15:00
Danh sách các cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng trên địa bàn tỉnh BD - số 01/TB-SYT ngày 04/01/2021
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
20/05/2021

Tải về 01-TB-SYT.pdf

Lượt người xem:  Views:   1
Chia sẻ:
Share:
Ảnh
Video
Công bố danh sách