An toàn vệ sinh thực phẩm
Thứ 2, Ngày 06/05/2024, 10:00
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 02/5/2024 ĐẾN NGÀY 04/5/2024
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
06/05/2024
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 02/5/2024 ĐẾN NGÀY 04/5/2024

​Chi tiết file đính kèm ​ Tải về DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 02 THÁNG 5 ĐẾN NGÀY 04 THÁNG 5 NĂM 2024.xlsx

STTNGÀY
TIẾP NHẬN
NGÀY TỰ
CÔNG BỐ
TÊN CÔNG TYĐỊA CHỈSỐ TCBTÊN SẢN PHẨMĐỊA CHỈ SẢN XUẤT
102/05/202425/04/2024Công ty Cổ phần Masan JinJuNhà xưởng F5, Lô 6, khu công nghiệp Tân Đông Hiệp A, phường Tân Đồng Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
26MML/MSJ/2024
XÚC XÍCH HEO CAO BỒI LẮC VỊ TOM YUM
• Công ty TNHH MeatDeli HN - Chi nhánh Hà Nam 01
Lô CN-02, Khu Công Nghiệp Đồng Văn IV, Xã Đại Cương, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam.
• Công ty Cổ phần Masan JinJu
Nhà xưởng F5, Lô 6, khu công nghiệp Tân Đông Hiệp A, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
202/05/202425/04/2024Công ty Cổ phần Masan JinJuNhà xưởng F5, Lô 6, khu công nghiệp Tân Đông Hiệp A, phường Tân Đồng Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam25MML/MSJ/2024XÚC XÍCH HEO CAO BỒI LẮC HƯƠNG VỊ SÔ CÔ LA• Công ty TNHH MeatDeli HN - Chi nhánh Hà Nam 01
Lô CN-02, Khu Công Nghiệp Đồng Văn IV, Xã Đại Cương, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam.
• Công ty Cổ phần Masan JinJu
Nhà xưởng F5, Lô 6, khu công nghiệp Tân Đông Hiệp A, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
302/05/202424/04/2024Công ty Cổ phần Masan JinJuNhà xưởng F5, Lô 6, khu công nghiệp Tân Đông Hiệp A, phường Tân Đồng Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam24MML/MSJ/2024XÚC XÍCH HEO CAO BỒI LẮC HƯƠNG VỊ COLA• Công ty TNHH MeatDeli HN - Chi nhánh Hà Nam 01
Lô CN-02, Khu Công Nghiệp Đồng Văn IV, Xã Đại Cương, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam.
• Công ty Cổ phần Masan JinJu
Nhà xưởng F5, Lô 6, khu công nghiệp Tân Đông Hiệp A, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
402/05/202424/04/2024Công ty Cổ phần Masan JinJuNhà xưởng F5, Lô 6, khu công nghiệp Tân Đông Hiệp A, phường Tân Đồng Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam23MML/MSJ/2024XÚC XÍCH HEO CAO BỒI XỐT TÔM SỮA• Công ty TNHH MeatDeli HN - Chi nhánh Hà Nam 01
Lô CN-02, Khu Công Nghiệp Đồng Văn IV, Xã Đại Cương, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam.
• Công ty Cổ phần Masan JinJu
Nhà xưởng F5, Lô 6, khu công nghiệp Tân Đông Hiệp A, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
502/05/202424/04/2024Công ty Cổ phần Masan JinJuNhà xưởng F5, Lô 6, khu công nghiệp Tân Đông Hiệp A, phường Tân Đồng Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam22MML/MSJ/2024XÚC XÍCH HEO CAO BỒI LẮC HƯƠNG VỊ PHÔ MAI BẮP BƠ• Công ty TNHH MeatDeli HN - Chi nhánh Hà Nam 01
Lô CN-02, Khu Công Nghiệp Đồng Văn IV, Xã Đại Cương, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam.
• Công ty Cổ phần Masan JinJu
Nhà xưởng F5, Lô 6, khu công nghiệp Tân Đông Hiệp A, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
602/05/202424/04/2024Công ty Cổ phần Masan JinJuNhà xưởng F5, Lô 6, khu công nghiệp Tân Đông Hiệp A, phường Tân Đồng Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam21MML/MSJ/2024XÚC XÍCH HEO CAO BỒI LẮC HƯƠNG VỊ PHÔ MAI • Công ty TNHH MeatDeli HN - Chi nhánh Hà Nam 01
Lô CN-02, Khu Công Nghiệp Đồng Văn IV, Xã Đại Cương, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam.
• Công ty Cổ phần Masan JinJu
Nhà xưởng F5, Lô 6, khu công nghiệp Tân Đông Hiệp A, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
702/05/202424/04/2024Công ty Cổ phần Masan JinJuNhà xưởng F5, Lô 6, khu công nghiệp Tân Đông Hiệp A, phường Tân Đồng Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam20MML/MSJ/2024XÚC XÍCH HEO CAO BỒI XỐT VỊ TRỨNG MUỐI• Công ty TNHH MeatDeli HN - Chi nhánh Hà Nam 01
Lô CN-02, Khu Công Nghiệp Đồng Văn IV, Xã Đại Cương, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam.
• Công ty Cổ phần Masan JinJu
Nhà xưởng F5, Lô 6, khu công nghiệp Tân Đông Hiệp A, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
802/05/202424/04/2024Công ty Cổ phần Masan JinJuNhà xưởng F5, Lô 6, khu công nghiệp Tân Đông Hiệp A, phường Tân Đồng Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam19MML/MSJ/2024XÚC XÍCH HEO CAO BỒI XỐT KIỂU SPAGHETTI• Công ty TNHH MeatDeli HN - Chi nhánh Hà Nam 01
Lô CN-02, Khu Công Nghiệp Đồng Văn IV, Xã Đại Cương, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam.
• Công ty Cổ phần Masan JinJu
Nhà xưởng F5, Lô 6, khu công nghiệp Tân Đông Hiệp A, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
902/05/202424/04/2024Công ty Cổ phần Masan JinJuNhà xưởng F5, Lô 6, khu công nghiệp Tân Đông Hiệp A, phường Tân Đồng Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam18MML/MSJ/2024XÚC XÍCH HEO CAO BỒI LẮC HƯƠNG VỊ THỊT NƯỚNG PHÔ MAI• Công ty TNHH MeatDeli HN - Chi nhánh Hà Nam 01
Lô CN-02, Khu Công Nghiệp Đồng Văn IV, Xã Đại Cương, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam.
• Công ty Cổ phần Masan JinJu
Nhà xưởng F5, Lô 6, khu công nghiệp Tân Đông Hiệp A, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
1002/05/202425/04/2024CÔNG TY TNHH MASSIMO ZANETTI BEVERAGE VIỆT NAM Lô B6-E11-CN, KCN Mỹ Phước 3, Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, Bình Dương01/MZBVN/2024Cà phê rang dạng hạt – GOLD MEDALLION25/04/2024
1102/05/202408/04/2024Công ty TNHH
Sản Xuất-Thương Mại
Nhật Tân.
29 Đại lộ Tự Do,
 KCN Việt Nam-Singapore,
Thuận An, Bình Dương.
18/NhatTan/2024BỘT HƯƠNG TRÀ SỮA MILK TEA POWDER M13628
( Dùng trong thức phẩm )
29 Đại lộ Tự Do,
 KCN Việt Nam-Singapore,
Thuận An, Bình Dương.
1202/05/202408/04/2024Công ty TNHH
Sản Xuất-Thương Mại
Nhật Tân.
29 Đại lộ Tự Do,
 KCN Việt Nam-Singapore,
Thuận An, Bình Dương.
19/NhatTan/2024BỘT HƯƠNG TRÀ XANH MATCHA
( MATCHA POWDER M13627 )
( Dùng trong thức phẩm )
29 Đại lộ Tự Do,
 KCN Việt Nam-Singapore,
Thuận An, Bình Dương.
1302/05/202408/04/2024Công ty TNHH
Sản Xuất-Thương Mại
Nhật Tân.
29 Đại lộ Tự Do,
 KCN Việt Nam-Singapore,
Thuận An, Bình Dương.
20/NhatTan/2024BỘT HƯƠNG VẢI LYCHEE 
POWDER M14337
( Dùng trong thức phẩm )
29 Đại lộ Tự Do,
 KCN Việt Nam-Singapore,
Thuận An, Bình Dương.
1402/05/202408/04/2024Công ty TNHH
Sản Xuất-Thương Mại
Nhật Tân.
29 Đại lộ Tự Do,
 KCN Việt Nam-Singapore,
Thuận An, Bình Dương.
21/NhatTan/2024BỘT HƯƠNG DỨA PINEAPPLE 
POWDER M14133
( Dùng trong thức phẩm )
29 Đại lộ Tự Do,
 KCN Việt Nam-Singapore,
Thuận An, Bình Dương.
1502/05/202408/04/2024Công ty TNHH
Sản Xuất-Thương Mại
Nhật Tân.
29 Đại lộ Tự Do,
 KCN Việt Nam-Singapore,
Thuận An, Bình Dương.
22/NhatTan/2024BỘT HƯƠNG TRÁI CÂY MIXFRUIT
POWDER M14088
( Dùng trong thức phẩm )
29 Đại lộ Tự Do,
 KCN Việt Nam-Singapore,
Thuận An, Bình Dương.
1602/05/202408/04/2024Công ty TNHH
Sản Xuất-Thương Mại
Nhật Tân.
29 Đại lộ Tự Do,
 KCN Việt Nam-Singapore,
Thuận An, Bình Dương.
23/NhatTan/2024 HƯƠNG SỮA ĐẬU NÀNH SOYA MILK M14484
( Dùng trong thức phẩm )
29 Đại lộ Tự Do,
 KCN Việt Nam-Singapore,
Thuận An, Bình Dương.
1702/05/202408/04/2024Công ty TNHH
Sản Xuất-Thương Mại
Nhật Tân.
29 Đại lộ Tự Do,
 KCN Việt Nam-Singapore,
Thuận An, Bình Dương.
24/NhatTan/2024 HƯƠNG HẠT SEN LOTUS SEED M14463
( Dùng trong thức phẩm )
29 Đại lộ Tự Do,
 KCN Việt Nam-Singapore,
Thuận An, Bình Dương.
1802/05/202409/04/2024Công ty TNHH
Sản Xuất-Thương Mại
Nhật Tân.
29 Đại lộ Tự Do,
 KCN Việt Nam-Singapore,
Thuận An, Bình Dương.
25/NhatTan/2024 HƯƠNG ĐƯỜNG NÂU BROWN SUGAR M13025
( Dùng trong thức phẩm )
29 Đại lộ Tự Do,
 KCN Việt Nam-Singapore,
Thuận An, Bình Dương.
1902/05/202409/04/2024Công ty TNHH
Sản Xuất-Thương Mại
Nhật Tân.
29 Đại lộ Tự Do,
 KCN Việt Nam-Singapore,
Thuận An, Bình Dương.
26/NhatTan/2024 HƯƠNG LÁ DỨA PANDAN M12216
( Dùng trong thức phẩm )
29 Đại lộ Tự Do,
 KCN Việt Nam-Singapore,
Thuận An, Bình Dương.
2002/05/202426/04/2024CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁTSố 32, đường số 6, KCN Sóng Thần 2, Phường  Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Bình Dương26/Đại Phát/2024Bánh ú tro đậu xanhSố 32, đường số 6, KCN Sóng Thần 2, Phường  Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Bình Dương
2102/05/202426/04/2024CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁTSố 32, đường số 6, KCN Sóng Thần 2, Phường  Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Bình Dương27/Đại Phát/2024Bánh ú tro đậu đỏSố 32, đường số 6, KCN Sóng Thần 2, Phường  Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Bình Dương
2202/05/202419.04.2024Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Vina FNVLầu 5, 60A Hoàng Văn Thụ, Phưởng 09, Quận Phú Nhuận, TP. HCM, Việt Nam.01/FNV/2024THANH GẠO LỨT HẠT ÓC CHÓ RONG BIỂNCN Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Vina FNV
Thửa đất số 226, tờ bản đồ số 45, Ấp An Thành, Xã An Tây, TX.Bến Cát, T.Bình Dương, VN.
2302/05/202419.04.2024Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Vina FNVLầu 5, 60A Hoàng Văn Thụ, Phưởng 09, Quận Phú Nhuận, TP. HCM, Việt Nam.02/FNV/2024THANH GẠO LỨT HẠNH NHÂN CHÀ BÔNGCN Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Vina FNV
Thửa đất số 226, tờ bản đồ số 45, Ấp An Thành, Xã An Tây, TX.Bến Cát, T.Bình Dương, VN.
2402/05/202419.04.2024Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Vina FNVLầu 5, 60A Hoàng Văn Thụ, Phưởng 09, Quận Phú Nhuận, TP. HCM, Việt Nam.03/FNV/2024THANH GẠO LỨT ỨC GÀ RONG BIỂNCN Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Vina FNV
Thửa đất số 226, tờ bản đồ số 45, Ấp An Thành, Xã An Tây, TX.Bến Cát, T.Bình Dương, VN.
2502/05/202419.04.2024Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Vina FNVLầu 5, 60A Hoàng Văn Thụ, Phưởng 09, Quận Phú Nhuận, TP. HCM, Việt Nam.04/FNV/2024THANH GẠO LỨT HẠT ĐIỀU RONG BIỂNCN Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Vina FNV
Thửa đất số 226, tờ bản đồ số 45, Ấp An Thành, Xã An Tây, TX.Bến Cát, T.Bình Dương, VN.
2602/05/202419.04.2024Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Vina FNVLầu 5, 60A Hoàng Văn Thụ, Phưởng 09, Quận Phú Nhuận, TP. HCM, Việt Nam.05/FNV/2024THANH GẠO LỨT HẠT DINH DƯỠNGCN Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Vina FNV
Thửa đất số 226, tờ bản đồ số 45, Ấp An Thành, Xã An Tây, TX.Bến Cát, T.Bình Dương, VN.
2702/05/202419.04.2024Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Vina FNVLầu 5, 60A Hoàng Văn Thụ, Phưởng 09, Quận Phú Nhuận, TP. HCM, Việt Nam.06/FNV/2024THANH GẠO LỨT DINH DƯỠNG RONG BIỂN CN Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Vina FNV
Thửa đất số 226, tờ bản đồ số 45, Ấp An Thành, Xã An Tây, TX.Bến Cát, T.Bình Dương, VN.
2802/05/202419.04.2024Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Vina FNVLầu 5, 60A Hoàng Văn Thụ, Phưởng 09, Quận Phú Nhuận, TP. HCM, Việt Nam.07/FNV/2024THANH GẠO LỨT DINH DƯỠNG CHÀ BÔNG CN Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Vina FNV
Thửa đất số 226, tờ bản đồ số 45, Ấp An Thành, Xã An Tây, TX.Bến Cát, T.Bình Dương, VN.
2902/05/202419.04.2024Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Vina FNVLầu 5, 60A Hoàng Văn Thụ, Phưởng 09, Quận Phú Nhuận, TP. HCM, Việt Nam.08/FNV/2024BÁNH THUYỀN VÀ HẠT DINH DƯỠNG CN Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Vina FNV
Thửa đất số 226, tờ bản đồ số 45, Ấp An Thành, Xã An Tây, TX.Bến Cát, T.Bình Dương, VN.
3002/05/202419.04.2024Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Vina FNVLầu 5, 60A Hoàng Văn Thụ, Phưởng 09, Quận Phú Nhuận, TP. HCM, Việt Nam.09/FNV/2024RONG BIỂN KẸP HẠTCN Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Vina FNV
Thửa đất số 226, tờ bản đồ số 45, Ấp An Thành, Xã An Tây, TX.Bến Cát, T.Bình Dương, VN.
3102/05/202401/04/2024CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU GLOBAL NUTRITIONTầng 2, Tòa nhà Becamex Tower, 230 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.203/GLOBALNTT/2024Thức uống dinh dưỡng Sữa trái cây Alponte Grow+ Hương Cam
Sản xuất tại: CÔNG TY TNHH SỮA NUTRIBIZ
Địa chỉ: Lô số 23-1 và 23-5, Đường số 6, Khu Công Nghiệp Quốc Tế Protrade, Xã An Tây, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
3202/05/202401/04/2024CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU GLOBAL NUTRITIONTầng 2, Tòa nhà Becamex Tower, 230 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.204/GLOBALNTT/2024Thức uống dinh dưỡng Sữa trái cây Alponte Grow+ Hương Dâu
Sản xuất tại: CÔNG TY TNHH SỮA NUTRIBIZ
Địa chỉ: Lô số 23-1 và 23-5, Đường số 6, Khu Công Nghiệp Quốc Tế Protrade, Xã An Tây, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
3302/05/202401/04/2024CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU GLOBAL NUTRITIONTầng 2, Tòa nhà Becamex Tower, 230 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.205/GLOBALNTT/2024Thức uống dinh dưỡng Sữa trái cây Alponte Grow+ Trái Cây Nhiệt Đới
Sản xuất tại: CÔNG TY TNHH SỮA NUTRIBIZ
Địa chỉ: Lô số 23-1 và 23-5, Đường số 6, Khu Công Nghiệp Quốc Tế Protrade, Xã An Tây, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
3402/05/202425/04/2024Công ty TNHH Chen Hung Tai FoodsSố 16A-VSIP II-A, Đường số 26, KCN VSIP II-A. Phường Vĩnh Tân, TP. Tân Uyên, Bình Dương01/CHT/2024Bánh màn thầu chiênSố 16A-VSIP II-A, Đường số 26, KCN VSIP II-A. Phường Vĩnh Tân, TP. Tân Uyên, Bình Dương
3502/05/202423/04/2024 Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Masan Lô 06, khu công nghiệp Tân Đông Hiệp A, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam054/MSI/2024CHIN-SU XỐT NHÀ HÀNG THỊT NƯỚNG MUỐI ỚTCông ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Masan
Lô 06, khu công nghiệp Tân Đông Hiệp A, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
3602/05/202410/04/2024CÔNG TY TNHH MIDEA CONSUMER ELECTRIC (VIET NAM)Số 40, đường số 6, khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, Phường An Phú, thành phố Thuận An, Bình DươngSố: 01/MIDEA/2024NỒI CƠM ĐIỆN MRM10010BDG, MRM10010BDN
Bộ phận tiếp xúc với thực phẩm: Nồi cơm có lớp phủ chống dính bằng Kim loại, Goăng bằng Silicon, Nắp trong của nồi bằng bằng hợp kim nhôm, Muỗng cơm, ly lường, xửng hấp bằng nhựa PP (Polypropylene)
Nhà sản xuất: Công ty Midea Consumer Electric Việt Nam
Địa chỉ: Số 40, đường số 6, khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, Phường An Phú, thành phố Thuận An, Bình Dương
3702/05/202410/04/2024CÔNG TY TNHH MIDEA CONSUMER ELECTRIC (VIET NAM)Số 40, đường số 6, khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, Phường An Phú, thành phố Thuận An, Bình DươngSố: 02/MIDEA/2024NỒI CƠM ĐIỆN MRM18010BDG, MRM18010BDN
Bộ phận tiếp xúc với thực phẩm: Nồi cơm có lớp phủ chống dính bằng Kim loại, Goăng bằng Silicon, Nắp trong của nồi bằng bằng hợp kim nhôm, Muỗng cơm, ly lường, xửng hấp bằng nhựa PP (Polypropylene)
Nhà sản xuất: Công ty Midea Consumer Electric Việt Nam
Địa chỉ: Số 40, đường số 6, khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, Phường An Phú, thành phố Thuận An, Bình Dương
3803/05/202426/04/2024Công Ty Cổ Phần APISSố 18A-18B VSIP II-A, Đường số 27, KCN Việt Nam - Singapore II-A, P.Vĩnh Tân, TP.Tân Uyên, T.Bình Dương, Việt NamNK011/APIS/2024Nguyên Liệu Thực Phẩm:  Đường Bắp Lỏng (High Fructose Corn Syrup 55)- Xuất xứ: Trung Quốc
- Sản xuất tại: Shandong Xiangchi Jianyuan Bio-Tech Co., Ltd.: No.151 Bocheng Wu Road, Boxing Economic Development Zone, Binzhou City, Shandong Province, China
3903/05/202426/04/2024Công Ty Cổ Phần APISSố 18A-18B VSIP II-A, Đường số 27, KCN Việt Nam - Singapore II-A, P.Vĩnh Tân, TP.Tân Uyên, T.Bình Dương, Việt NamNM004/APIS/2024Nguyên Liệu Thực Phẩm: Đường Fructose Lỏng (High Fructose Corn Syrup 55%)- Sản xuất tại: Trung Quốc
- Nhà sản xuất: Liaoning Yihai Kerry Starch Technology Co., Ltd.: No. 19, Beihuan Road, Kaiyuan City, Liaoning Province, P.R. China
- Đóng gói tại: CÔNG TY CỔ PHẦN APIS: Số 18A-18B VSIP II-A, Đường số 27, KCN Việt Nam-Singapore II-A, Phường Vĩnh Tân, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
4003/05/202422/04/2024Công ty TNHH Đất MớiLô 133 - 1C, Đại lộ Độc Lập, KCN Sóng Thần 1, P. Dĩ An, Tp. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương01/NEWLAND/2024Rau củ sấy giòn vị truyền thống Hiệu DJ&A – Veggie Crisps OriginalNhà sản xuất: DJ&A PTY. LTD
Địa chỉ: Unit 10A, 1 Hale Street, Botany, NSW 2019, Australia
4103/05/202422/04/2024Công ty TNHH Đất MớiLô 133 - 1C, Đại lộ Độc Lập, KCN Sóng Thần 1, P. Dĩ An, Tp. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương02/NEWLAND/2024Khoai tây chiên vị muối - Lightly Salted Potato ChipsNhà sản xuất: The Natural Chip Co.
Địa chỉ: 24 Lexington Drive, Bella Vista NSW 2153, Australia
4203/05/202422/04/2024Công ty TNHH Đất MớiLô 133 - 1C, Đại lộ Độc Lập, KCN Sóng Thần 1, P. Dĩ An, Tp. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương03/NEWLAND/2024Khoai tây chiên vị gà, đậu nành, mật ong - Honey Soy Chicken Potato ChipsNhà sản xuất: The Natural Chip Co.
Địa chỉ: 24 Lexington Drive, Bella Vista NSW 2153, Australia
4303/05/202402/05/2024CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ MAI THƯSố 20, VSIP II-A, Đường số 12, KCN Việt Nam – Singapore II-A, Phường Vĩnh Tân, Thành Phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam02/MAITHU/2024HỘP DOMINO PIZZA (HỘP BÁNH OLD SIZE  - 200 CÁI/THÙNG)Số 20, VSIP II-A, Đường số 12, KCN Việt Nam – Singapore II-A, Phường Vĩnh Tân, Thành Phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
4403/05/202402/05/2024CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ MAI THƯSố 20, VSIP II-A, Đường số 12, KCN Việt Nam – Singapore II-A, Phường Vĩnh Tân, Thành Phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam03/MAITHU/2024HỘP DOMINO PIZZA (HỘP BÁNH PIZZA 7" - 200 CÁI/THÙNG)Số 20, VSIP II-A, Đường số 12, KCN Việt Nam – Singapore II-A, Phường Vĩnh Tân, Thành Phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
4503/05/202402/05/2024CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ MAI THƯSố 20, VSIP II-A, Đường số 12, KCN Việt Nam – Singapore II-A, Phường Vĩnh Tân, Thành Phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam04/MAITHU/2024HỘP DOMINO PIZZA (HỘP BÁNH PIZZA 9" - 150 CÁI/THÙNG)Số 20, VSIP II-A, Đường số 12, KCN Việt Nam – Singapore II-A, Phường Vĩnh Tân, Thành Phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
4603/05/202402/05/2024CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ MAI THƯSố 20, VSIP II-A, Đường số 12, KCN Việt Nam – Singapore II-A, Phường Vĩnh Tân, Thành Phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam05/MAITHU/2024HỘP DOMINO PIZZA (HỘP BÁNH PIZZA 12" - 100 CÁI/THÙNG)Số 20, VSIP II-A, Đường số 12, KCN Việt Nam – Singapore II-A, Phường Vĩnh Tân, Thành Phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
4703/05/202402/05/2024CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ MAI THƯSố 20, VSIP II-A, Đường số 12, KCN Việt Nam – Singapore II-A, Phường Vĩnh Tân, Thành Phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam06/MAITHU/2024HỘP DOMINO PIZZA (HỘP BÁNH DESERT - 400 CÁI/THÙNG)Số 20, VSIP II-A, Đường số 12, KCN Việt Nam – Singapore II-A, Phường Vĩnh Tân, Thành Phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
4803/05/202402/05/2024CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ MAI THƯSố 20, VSIP II-A, Đường số 12, KCN Việt Nam – Singapore II-A, Phường Vĩnh Tân, Thành Phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam07/MAITHU/2024HỘP DOMINO PIZZA (HỘP BÁNH KÉP ZÒN - 400 CÁI/THÙNG)Số 20, VSIP II-A, Đường số 12, KCN Việt Nam – Singapore II-A, Phường Vĩnh Tân, Thành Phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
4903/05/202402/05/2024CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ MAI THƯSố 20, VSIP II-A, Đường số 12, KCN Việt Nam – Singapore II-A, Phường Vĩnh Tân, Thành Phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
08/MAITHU/2024
HỘP DOMINO PIZZA (HỘP BÁNH NEW SIZE - 400 CÁI/THÙNG)Số 20, VSIP II-A, Đường số 12, KCN Việt Nam – Singapore II-A, Phường Vĩnh Tân, Thành Phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
5003/05/202419/04/2024CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM QUỐC TẾ DA KA26/5 Quốc lộ 13, Khu phố Tây, Phường Vĩnh Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương05/DA KA/2024Bột Kem Ốc Quế Vị Nguyên BảnGoing ahead 100m in the eastern direction, intersection between Weilai Street and the Southern side of Wei'er Street, industrial cluster of On District, Jiaozuo City, Henan Province, China.
5103/05/202408/01/2024CƠ SỞ NGUYỄN VĂN LỜITĐ SỐ 408, TBĐ SỐ 22, ẤP 4, XÃ THƯỜNG TÂN, HUYỆN BẮC TÂN UYÊN, TỈNH BÌNH DƯƠNG01/NVL/2024RƯỢU TRẮNGTĐ SỐ 408, TBĐ SỐ 22, ẤP 4, XÃ THƯỜNG TÂN, HUYỆN BẮC TÂN UYÊN, TỈNH BÌNH DƯƠNG
5204/05/202426/04/2024Công Ty Cổ Phần APISSố 18A-18B VSIP II-A, Đường số 27, KCN Việt Nam - Singapore II-A, P.Vĩnh Tân, TP.Tân Uyên, T.Bình Dương, Việt NamNM005/APIS/2024Nguyên Liệu Thực Phẩm:  Đường Bắp Lỏng (High Fructose Corn Syrup 55)- Xuất xứ: Trung Quốc
- Sản xuất tại: Shandong Xiangchi Jianyuan Bio-Tech Co., Ltd.: No.151 Bocheng Wu Road, Boxing Economic Development Zone, Binzhou City, Shandong Province, China
- Đóng gói tại: CÔNG TY CỔ PHẦN APIS: Số 18A-18B VSIP II-A, Đường số 27, KCN Việt Nam-Singapore II-A, Phường Vĩnh Tân, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
5304/05/202424/04/2024Công ty TNHH DATAFASố 474/6/4 khu phố Bình Đường 1, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.08/DATAFA/2024Nước yến sào cao cấp Datafa - 15% tổ yếnSố 474/6/4 khu phố Bình Đường 1, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
5404/05/202424/04/2024Công ty TNHH DATAFASố 474/6/4 khu phố Bình Đường 1, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
09/DATAFA/2024
Nước yến sào cao cấp Datafa - 15% tổ yến - không đườngSố 474/6/4 khu phố Bình Đường 1, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
5504/05/202424/04/2024Công ty TNHH DATAFASố 474/6/4 khu phố Bình Đường 1, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.10/DATAFA/2024Yến nhân sâm Datafa - 15% tổ yếnSố 474/6/4 khu phố Bình Đường 1, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
5604/05/202424/04/2024Công ty TNHH DATAFASố 474/6/4 khu phố Bình Đường 1, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.26/DATAFA/2024Nước yến sào thượng hạng DATAFA - 30% tổ yếnSố 474/6/4 khu phố Bình Đường 1, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
5704/05/202424/04/2024Công ty TNHH DATAFASố 474/6/4 khu phố Bình Đường 1, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.29/DATAFA/2024Nước mủ trôm - Hạt chia DATAFA - Hương bạc hàSố 474/6/4 khu phố Bình Đường 1, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
5804/05/202424/04/2024Công ty TNHH DATAFASố 474/6/4 khu phố Bình Đường 1, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.30/DATAFA/2024Nước cốt dừa DATAFASố 474/6/4 khu phố Bình Đường 1, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
5904/05/202424/04/2024Công ty TNHH DATAFASố 474/6/4 khu phố Bình Đường 1, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.31/DATAFA/2024Nước yến sào DATAFASố 474/6/4 khu phố Bình Đường 1, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
6004/05/202424/04/2024Công ty TNHH DATAFASố 474/6/4 khu phố Bình Đường 1, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.32/DATAFA/2024Nước yến sào DATAFA - Không đườngSố 474/6/4 khu phố Bình Đường 1, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
6104/05/202424/04/2024Công ty TNHH DATAFASố 474/6/4 khu phố Bình Đường 1, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.33/DATAFA/2024Nước dừa xiêm - Nha đam DATAFASố 474/6/4 khu phố Bình Đường 1, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
6204/05/202424/04/2024Công ty TNHH DATAFASố 474/6/4 khu phố Bình Đường 1, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.34/DATAFA/2024Nước yến sào cao cấp DATAFASố 474/6/4 khu phố Bình Đường 1, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
6304/05/202424/04/2024Công ty TNHH DATAFASố 474/6/4 khu phố Bình Đường 1, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.35/DATAFA/2024Nước yến sào cao cấp DATAFA - không đườngSố 474/6/4 khu phố Bình Đường 1, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
6404/05/202424/04/2024Công ty TNHH DATAFASố 474/6/4 khu phố Bình Đường 1, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.36/DATAFA/2024Yến nhân sâm DATAFASố 474/6/4 khu phố Bình Đường 1, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
6504/05/202424/04/2024Công ty TNHH DATAFASố 474/6/4 khu phố Bình Đường 1, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.37/DATAFA/2024Nước yến sào Datafa  kids - Hương dâuSố 474/6/4 khu phố Bình Đường 1, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
6604/05/202424/04/2024Công ty TNHH DATAFASố 474/6/4 khu phố Bình Đường 1, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.38/DATAFA/2024Nước yến sào Datafa  kids - Hương vaniSố 474/6/4 khu phố Bình Đường 1, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
6704/05/202401/05/2024CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM CHAY THANH DŨNG199A/9, Khu phố Hòa Long, Phường Lái Thiêu, Thành Phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương35/ThanhDung/2024Bò vụn chayCơ Sở Sản Xuất Thực Phẩm Chay An Nhiên Ý Nhiên
Địa chỉ: 199/9, Khu phố Hòa Long, Phường Lái Thiêu, Thành Phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương
6804/05/202427/04/2024Chi Nhánh – Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Y Học Quốc Tế FRAMIL Số 453, đường Lê Hồng Phong, tổ 8, khu phố 8, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
0303/FRAMIL/2024Sữa Tiệt Trùng Framil Có Đường1. CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA EVERGROWTH (ký hiệu EV)
 Địa chỉ: Lô Q đường N1,  Khu công nghiệp An Nghiệp, Xã An Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam
2. Công ty TNHH Deneast Việt Nam (ký hiệu D)
Địa chỉ: Số 5-7 VSIP II-A, đường 31, khu công nghiệp Việt Nam - Singapore II-A, Phường Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
6904/05/202427/04/2024Chi Nhánh – Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Y Học Quốc Tế FRAMIL Số 453, đường Lê Hồng Phong, tổ 8, khu phố 8, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
0403/FRAMIL/2024Sữa Tiệt Trùng Framil Ít Đường1. CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA EVERGROWTH (ký hiệu EV)
 Địa chỉ: Lô Q đường N1,  Khu công nghiệp An Nghiệp, Xã An Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam
2. Công ty TNHH Deneast Việt Nam (ký hiệu D)
Địa chỉ: Số 5-7 VSIP II-A, đường 31, khu công nghiệp Việt Nam - Singapore II-A, Phường Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
7004/05/202403/05/2024CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM PHÁT THỊNH PHÁTSố 6, Đường N6b, KDC Bình An, Khu phố Ngãi Thắng, Phường Bình Thắng, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.02/PTP/2024PHÔ MAI BÀO - MOZZARELLA CHEESE SHREDDED
BENSTRELLA
Số 6, Đường N6b, KDC Bình An, Khu phố Ngãi Thắng, Phường Bình Thắng, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
7104/05/202402/05/2023CÔNG TY CỔ PHẦN SKD PHARMA32/DC2, khu phố Bình Phước B, Phường Bình Chuẩn,
Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
01/SKDPHARMA/2024Kẹo mút DHA - ATAMA VITAMINCÔNG TY TNHH EIKODO VIỆT NAM
Địa chỉ: Lô đất số J-2, KCN Thăng Long II, Phường Dị Sử, Thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.
7204/05/202402/05/2024Công ty TNHH Đia ốc Ngôi nhà Thân Yêu- ĐĐKD Cô Vang BDSố 656, Cách Mạng Tháng Tám, KP 1. P. Chánh Nghĩa, TPTDM, BD01/NHATHANYEU/2024Tàu hủ tươi COVANGSố 656, Cách Mạng Tháng Tám, KP 1. P. Chánh Nghĩa, TPTDM, BD
7304/05/202424/04/2024CÔNG TY TNHH DENIS G.M.Lô 17-4, Đường số 2B, KCN Quốc Tế Protrade, Xã An Tây, TX.Bến Cát, T.BD01/02/BBTS _VN/DENIS/2024Đậu Sốt Cà Chua - Ayam Brand Baked Beans in Tomato Sauce LÔ 17-4, ĐƯỜNG SỐ 2B, KHU CÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ PROTRADE, XÃ AN TÂY, THỊ XÃ BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG 
7404/05/202424/04/2024CÔNG TY TNHH DENIS G.M.Lô 17-4, Đường số 2B, KCN Quốc Tế Protrade, Xã An Tây, TX.Bến Cát, T.BD01/02/BBLS _VN/DENIS/2024Đậu Sốt Cà Chua Vị Nhạt- Ayam Brand Baked Beans Light in Tomato Sauce LÔ 17-4, ĐƯỜNG SỐ 2B, KHU CÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ PROTRADE, XÃ AN TÂY, THỊ XÃ BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG 
7504/05/202424/04/2024CÔNG TY TNHH DENIS G.M.Lô 17-4, Đường số 2B, KCN Quốc Tế Protrade, Xã An Tây, TX.Bến Cát, T.BD01/02/BBCZ _VN/DENIS/2024Đậu Sốt Cà Chua Phô Mai - Ayam Brand Baked Beans Cheese in Tomato Sauce LÔ 17-4, ĐƯỜNG SỐ 2B, KHU CÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ PROTRADE, XÃ AN TÂY, THỊ XÃ BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG 
7604/05/202424/04/2024CÔNG TY TNHH DENIS G.M.Lô 17-4, Đường số 2B, KCN Quốc Tế Protrade, Xã An Tây, TX.Bến Cát, T.BD01/02/PPCAY _VN/DENIS/2024Đậu Hà Lan đã qua chế biến - Ayam Brand Processed Peas LÔ 17-4, ĐƯỜNG SỐ 2B, KHU CÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ PROTRADE, XÃ AN TÂY, THỊ XÃ BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG 
7704/05/202424/04/2024CÔNG TY TNHH DENIS G.M.Lô 17-4, Đường số 2B, KCN Quốc Tế Protrade, Xã An Tây, TX.Bến Cát, T.BD01/02/PPCDC _VN/DENIS/2024Đậu Hà Lan đã qua chế biến - Duchef Processed Peas LÔ 17-4, ĐƯỜNG SỐ 2B, KHU CÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ PROTRADE, XÃ AN TÂY, THỊ XÃ BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG 
7804/05/202402/05/2024Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan - Chi nhánh MSILô 06, khu công nghiệp Tân Đông Hiệp A, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.046/MSC/2024NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM PR00989Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan - Chi nhánh MSI
Lô 06, khu công nghiệp Tân Đông Hiệp A, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
7904/05/202425/04/2024CÔNG TY TNHH BEHN MEYER VIỆT NAMSố 36, đường số 6, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam06/Công ty TNHH Behn Meyer Việt Nam/2024PHỤ GIA THỰC PHẨM: POLYDEXTROSE LIQUIDXiangzi Road, Industrial Park, Mengzhou City, Henan Province, China​
8004/05/202412/04/2024Công ty TNHH ROSE PHARMA22/7 KP HÒA LONG, P. VĨNH
PHÚ, TP. THUẬN AN, BD
18/NLTP/ROSEPHARMA/2022Nguyên liệu thực phẩm: Millet extract 10:1 TLCXuất xứ: Trung Quốc
Sản xuất tại: JHD Corp, địa chỉ: Hongda Industrial District, Dacheng, Sanyuan, Xianyang, China (Trung Quốc)​


Lượt người xem:  Views:   1
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Ảnh
Video
An toàn vệ sinh thực phẩm