An toàn vệ sinh thực phẩm
Thứ 4, Ngày 13/12/2023, 14:00
Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Sửa chữa, lắp mới pano phục vụ công tác truyền thông bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2023
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
13/12/2023
Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Sửa chữa, lắp mới pano phục vụ công tác truyền thông bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2023

​Chi tiết vui lòng xem file đính kèm  Tải về 850.QD-CCATVSTP_QUYET DINH PHE DUYET KET QUA LUA CHON NHA THAU.pdf


Lượt người xem:  Views:   1
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Ảnh
Video
An toàn vệ sinh thực phẩm