An toàn vệ sinh thực phẩm
Thứ 2, Ngày 17/04/2023, 09:00
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 10/4/2023 ĐẾN NGÀY 14/4/2023
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
17/04/2023
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 10/4/2023 ĐẾN NGÀY 14/4/2023

​Chi tiết file đính kèm  Tải về DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 10 THÁNG 4 ĐẾN NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 2023.xlsx

STTNGÀY
TIẾP NHẬN
NGÀY TỰ
CÔNG BỐ
TÊN CÔNG TYĐỊA CHỈSỐ TCBTÊN SẢN PHẨMĐỊA CHỈ SẢN XUẤT
110/04/202307/04/2023Công ty TNHH
Sản Xuất-Thương Mại
Nhật Tân.
29 Đại lộ Tự Do,
 KCN Việt Nam-Singapore,
Thuận An, Bình Dương.
21/NhatTan/2023HƯƠNG LÁ DỨA PANDAN M12574
( Flavour for food )
29 Đại lộ Tự Do,
 KCN Việt Nam-Singapore,
Thuận An, Bình Dương.
210/04/202307/04/2023Công ty TNHH
Sản Xuất-Thương Mại
Nhật Tân.
29 Đại lộ Tự Do,
 KCN Việt Nam-Singapore,
Thuận An, Bình Dương.
22/NhatTan/2023HƯƠNG TRÁI CÂY MIX FRUIT M12895
( Flavour for food )
29 Đại lộ Tự Do,
 KCN Việt Nam-Singapore,
Thuận An, Bình Dương.
310/04/202307/04/2023Công ty TNHH
Sản Xuất-Thương Mại
Nhật Tân.
29 Đại lộ Tự Do,
 KCN Việt Nam-Singapore,
Thuận An, Bình Dương.
23/NhatTan/2023HƯƠNG CÀ PHÊ COFFEE ROBUSTA 36618
( Flavour for food )

22 Pioneer Crescent, # 02-07 West Park Bizcentral, Singapore 628556 (địa chỉ trụ sở)
19 Wan Lee Road, Singapore 627948 (địa chỉ nhà máy)


410/04/202307/04/2023Công ty TNHH
Sản Xuất-Thương Mại
Nhật Tân.
29 Đại lộ Tự Do,
 KCN Việt Nam-Singapore,
Thuận An, Bình Dương.
24/NhatTan/2023BỘT HƯƠNG CÀ PHÊ COFFEE ROBUSTA POWDER M12982
( Flavour for food )
29 Đại lộ Tự Do,
 KCN Việt Nam-Singapore,
Thuận An, Bình Dương.
510/04/202307/04/2023Công ty TNHH
Sản Xuất-Thương Mại
Nhật Tân.
29 Đại lộ Tự Do,
 KCN Việt Nam-Singapore,
Thuận An, Bình Dương.
25/NhatTan/2023HƯƠNG SỮA MILK 84AV19
( Flavour for food )

22 Pioneer Crescent, # 02-07 West Park Bizcentral, Singapore 628556 (địa chỉ trụ sở)
19 Wan Lee Road, Singapore 627948 (địa chỉ nhà máy)


610/04/202307/04/2023Công ty TNHH
Sản Xuất-Thương Mại
Nhật Tân.
29 Đại lộ Tự Do,
 KCN Việt Nam-Singapore,
Thuận An, Bình Dương.
26/NhatTan/2023BỘT HƯƠNG SỮA MILK POWDER M12977
( Flavour for food )
29 Đại lộ Tự Do,
 KCN Việt Nam-Singapore,
Thuận An, Bình Dương.
710/04/202307/04/2023Công ty TNHH
Sản Xuất-Thương Mại
Nhật Tân.
29 Đại lộ Tự Do,
 KCN Việt Nam-Singapore,
Thuận An, Bình Dương.
27/NhatTan/2023HƯƠNG BẠCH ĐẬU KHẤU CARDAMOM 882572
( Flavour for food )

48, Avenue Jean Maubert - 06130 Grasse - France ( địa chỉ nhà máy )
37 Avenue Sidi -Brahim - BP 52100 - 06131 ( 06130 / BP 100 - FR 06333 ) Grasse Cedex – France (địa chỉ trụ sở)

810/04/202307/04/2023Công ty TNHH
Sản Xuất-Thương Mại
Nhật Tân.
29 Đại lộ Tự Do,
 KCN Việt Nam-Singapore,
Thuận An, Bình Dương.
28/NhatTan/2023HƯƠNG BẠCH ĐẬU KHẤU CARDAMOM M12050
( Flavour for food )
29 Đại lộ Tự Do,
 KCN Việt Nam-Singapore,
Thuận An, Bình Dương.
910/04/202307/04/2023Công ty TNHH
Sản Xuất-Thương Mại
Nhật Tân.
29 Đại lộ Tự Do,
 KCN Việt Nam-Singapore,
Thuận An, Bình Dương.
29/NhatTan/2023HƯƠNG TRÀ ĐEN BLACK TEA M13284
( Flavour for food )
29 Đại lộ Tự Do,
 KCN Việt Nam-Singapore,
Thuận An, Bình Dương.
1010/04/202321/03/2023Công ty TNHH Thực phẩm La CusinaThửa đất số 462, tờ bản đồ số 36, ấp Lồ Ồ, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Việt Nam06/LC/2023BÁNH BAO THỊT HEO TRỨNG CÚT- Công ty TNHH LC FOODS (A)
Địa chỉ: Thửa đất số 24, Tờ bản đồ số 36, Ấp Lồ Ồ, Xã An Tây, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
- Chi nhánh Công ty TNHH LC FOODS (B)
Địa chỉ: Lô G4-1 (khu B2), Đường D10, KCN Rạch Bắp, xã An Tây, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
- Công ty TNHH KMS VINA (C)
Địa chỉ: Lô G4-1A (Khu B2), Đường D10, KCN Rạch Bắp, Xã An Tây, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
Ký hiệu nơi sản xuất được ghi trước ngày sản xuất.
1110/04/202321/03/2023Công ty TNHH Thực phẩm La CusinaThửa đất số 462, tờ bản đồ số 36, ấp Lồ Ồ, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Việt Nam07/LC/2023BÁNH BAO TRỨNG MUỐI PHÔ MAI- Công ty TNHH LC FOODS (A)
Địa chỉ: Thửa đất số 24, Tờ bản đồ số 36, Ấp Lồ Ồ, Xã An Tây, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
- Chi nhánh Công ty TNHH LC FOODS (B)
Địa chỉ: Lô G4-1 (khu B2), Đường D10, KCN Rạch Bắp, xã An Tây, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
- Công ty TNHH KMS VINA (C)
Địa chỉ: Lô G4-1A (Khu B2), Đường D10, KCN Rạch Bắp, Xã An Tây, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
Ký hiệu nơi sản xuất được ghi trước ngày sản xuất.
1210/04/202321/03/2023Công ty TNHH Thực phẩm La CusinaThửa đất số 462, tờ bản đồ số 36, ấp Lồ Ồ, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Việt Nam08/LC/2023BÁNH BAO XÁ XÍU TRỨNG MUỐI- Công ty TNHH LC FOODS (A)
Địa chỉ: Thửa đất số 24, Tờ bản đồ số 36, Ấp Lồ Ồ, Xã An Tây, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
- Chi nhánh Công ty TNHH LC FOODS (B)
Địa chỉ: Lô G4-1 (khu B2), Đường D10, KCN Rạch Bắp, xã An Tây, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
- Công ty TNHH KMS VINA (C)
Địa chỉ: Lô G4-1A (Khu B2), Đường D10, KCN Rạch Bắp, Xã An Tây, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
Ký hiệu nơi sản xuất được ghi trước ngày sản xuất.
1310/04/202321/03/2023Công ty TNHH Thực phẩm La CusinaThửa đất số 462, tờ bản đồ số 36, ấp Lồ Ồ, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Việt Nam10/LC/2023BÁNH BAO BÁT BỬU TRỨNG CÚT- Công ty TNHH LC FOODS (A)
Địa chỉ: Thửa đất số 24, Tờ bản đồ số 36, Ấp Lồ Ồ, Xã An Tây, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
- Chi nhánh Công ty TNHH LC FOODS (B)
Địa chỉ: Lô G4-1 (khu B2), Đường D10, KCN Rạch Bắp, xã An Tây, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
- Công ty TNHH KMS VINA (C)
Địa chỉ: Lô G4-1A (Khu B2), Đường D10, KCN Rạch Bắp, Xã An Tây, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
Ký hiệu nơi sản xuất được ghi trước ngày sản xuất.
1410/04/202321/03/2023Công ty TNHH Thực phẩm La CusinaThửa đất số 462, tờ bản đồ số 36, ấp Lồ Ồ, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Việt Nam11/LC/2023BÁNH BAO THỊT BÒ PHÔ MAI- Công ty TNHH LC FOODS (A)
Địa chỉ: Thửa đất số 24, Tờ bản đồ số 36, Ấp Lồ Ồ, Xã An Tây, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
- Chi nhánh Công ty TNHH LC FOODS (B)
Địa chỉ: Lô G4-1 (khu B2), Đường D10, KCN Rạch Bắp, xã An Tây, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
- Công ty TNHH KMS VINA (C)
Địa chỉ: Lô G4-1A (Khu B2), Đường D10, KCN Rạch Bắp, Xã An Tây, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
Ký hiệu nơi sản xuất được ghi trước ngày sản xuất.
1510/04/202321/03/2023Công ty TNHH Thực phẩm La CusinaThửa đất số 462, tờ bản đồ số 36, ấp Lồ Ồ, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Việt Nam12/LC/2023BÁNH BAO GÀ NƯỚNG NẤM HƯƠNG- Công ty TNHH LC FOODS (A)
Địa chỉ: Thửa đất số 24, Tờ bản đồ số 36, Ấp Lồ Ồ, Xã An Tây, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
- Chi nhánh Công ty TNHH LC FOODS (B)
Địa chỉ: Lô G4-1 (khu B2), Đường D10, KCN Rạch Bắp, xã An Tây, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
- Công ty TNHH KMS VINA (C)
Địa chỉ: Lô G4-1A (Khu B2), Đường D10, KCN Rạch Bắp, Xã An Tây, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
Ký hiệu nơi sản xuất được ghi trước ngày sản xuất.
1610/04/202324/03/2023Công ty TNHH Thực phẩm La CusinaThửa đất số 462, tờ bản đồ số 36, ấp Lồ Ồ, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Việt Nam18/LC/2023CHẢ CÁ THÌ LÀ- Công ty TNHH LC FOODS (A)
Địa chỉ: Thửa đất số 24, Tờ bản đồ số 36, Ấp Lồ Ồ, Xã An Tây, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
- Chi nhánh Công ty TNHH LC FOODS (B)
Địa chỉ: Lô G4-1 (khu B2), Đường D10, KCN Rạch Bắp, xã An Tây, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
Ký hiệu nơi sản xuất được ghi trước ngày sản xuất.
1710/04/202331/03/2023Công ty TNHH Thực phẩm La CusinaThửa đất số 462, tờ bản đồ số 36, ấp Lồ Ồ, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Việt Nam19/LC/2023VIÊN THẢ LẪU- Công ty TNHH LC FOODS (A)
Địa chỉ: Thửa đất số 24, Tờ bản đồ số 36, Ấp Lồ Ồ, Xã An Tây, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
- Chi nhánh Công ty TNHH LC FOODS (B)
Địa chỉ: Lô G4-1 (khu B2), Đường D10, KCN Rạch Bắp, xã An Tây, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
Ký hiệu nơi sản xuất được ghi trước ngày sản xuất.
1810/04/202324/03/2023Công ty TNHH LC FOODSThửa đất số 24, tờ bản đồ số 36, ấp Lồ Ồ, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Việt Nam019/LCF/2023VIÊN HẢI SẢN HỖN HỢP- CÔNG TY TNHH LC FOODS (A)
Địa chỉ: Thửa đất số 24, Tờ bản đồ số 36, Ấp Lồ Ồ, Xã An Tây, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
- Chi nhánh Công ty TNHH LC FOODS (B)
Địa chỉ: Lô G4-1 (khu B2), Đường D10, KCN Rạch Bắp, xã An Tây, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
Ký hiệu nơi sản xuất được ghi trước ngày sản xuất.
1910/04/202320.03.2023CÔNG TY TNHH OTTOGI VIET NAMLô G-3-CN, đường NA1, KCN Mỹ Phước 2, P.Mỹ Phước, TX.Bến Cát, T.Bình DươngBD29/Ottogi/2023XỐT SPAGHETTI ROSE (DON CHICKEN)
SPAGHETTI  ROSE SAUCE (DON CHICKEN)
Lô G-3-CN, đường NA1, KCN Mỹ Phước 2, P.Mỹ Phước, TX.Bến Cát, T.Bình Dương
2010/04/202328.03.2023CÔNG TY TNHH OTTOGI VIET NAMLô G-3-CN, đường NA1, KCN Mỹ Phước 2, P.Mỹ Phước, TX.Bến Cát, T.Bình Dương07/Ottogi/2023BỘT CHIÊN XÙ - BREAD CRUMBS PANKOLô G-3-CN, đường NA1, KCN Mỹ Phước 2, P.Mỹ Phước, TX.Bến Cát, T.Bình Dương
2110/04/202327.03.2023CÔNG TY TNHH OTTOGI VIET NAMLô G-3-CN, đường NA1, KCN Mỹ Phước 2, P.Mỹ Phước, TX.Bến Cát, T.Bình Dương08/Ottogi/2023CÁ NGỪ HỘP XỐT ỚT - LIGHT TUNA RED PEPPERLô G-3-CN, đường NA1, KCN Mỹ Phước 2, P.Mỹ Phước, TX.Bến Cát, T.Bình Dương
2210/04/202328.03.2023CÔNG TY TNHH OTTOGI VIET NAMLô G-3-CN, đường NA1, KCN Mỹ Phước 2, P.Mỹ Phước, TX.Bến Cát, T.Bình Dương09/Ottogi/2023CÁ NGỪ HỘP NGUYỆN VỊ - LIGHT TUNA LIGHT STANDARDSLô G-3-CN, đường NA1, KCN Mỹ Phước 2, P.Mỹ Phước, TX.Bến Cát, T.Bình Dương
2310/04/202328.03.2023CÔNG TY TNHH OTTOGI VIET NAMLô G-3-CN, đường NA1, KCN Mỹ Phước 2, P.Mỹ Phước, TX.Bến Cát, T.Bình Dương10/Ottogi/2023CÁ NGỪ DẦU HỘP - LIGHT TUNA MORE MILDLô G-3-CN, đường NA1, KCN Mỹ Phước 2, P.Mỹ Phước, TX.Bến Cát, T.Bình Dương
2410/04/202328.03.2023CÔNG TY TNHH OTTOGI VIET NAMLô G-3-CN, đường NA1, KCN Mỹ Phước 2, P.Mỹ Phước, TX.Bến Cát, T.Bình Dương11/Ottogi/2023CÁ NGỪ HỘP NẤU CANH KIM CHI - LIGHT TUNA FOR KIMCHI JJIGAELô G-3-CN, đường NA1, KCN Mỹ Phước 2, P.Mỹ Phước, TX.Bến Cát, T.Bình Dương
2510/04/202330/03/2023Chi nhánh Công ty cổ phần sữa VITADAIRY Việt Nam tại Bình Dương - Nhà máy VITADAIRY Bình Dương.Lô B-1B-CN, Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, Phường Chánh Phú Hòa, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương01/VITADAIRYBD/2023Nguyên liệu thực phẩm – Sữa bột gầy.SYNLAIT MILK LTD.
Địa chỉ: 1028 Heslerton Road, RD13 Rakaia, Canterbury, New Zealand
2610/04/202330/03/2023Chi nhánh Công ty cổ phần sữa VITADAIRY Việt Nam tại Bình Dương - Nhà máy VITADAIRY Bình Dương.Lô B-1B-CN, Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, Phường Chánh Phú Hòa, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương02/VITADAIRYBD/2023Nguyên liệu thực phẩm – Sữa bột nguyên kem tan nhanhSYNLAIT MILK LTD.
Địa chỉ: 1028 Heslerton Road, RD13 Rakaia, Canterbury, New Zealand
2710/04/202320/03/2023Công Ty Cổ Phần Mondelez Kinh Đô Việt Nam Số 26 VSIP Đường số 8, KCN Việt Nam - Singapore, Phường Bình Hòa, Thành Phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt NamNL.01/MKD/2023Đồ gia vị hỗn hợp: Bột mùi hành - Onion Seasoning Powder FE-19704 T HASEGAWA FLAVOURS (KUALA LUMPUR) SDN BHD
No. 6, Lorong Enggang 37, Ampang Ulu Kelang, 54200, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
2810/04/202320/03/2023Công Ty Cổ Phần Mondelez Kinh Đô Việt Nam Số 26 VSIP Đường số 8, KCN Việt Nam - Singapore, Phường Bình Hòa, Thành Phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt NamNL.02/MKD/2023Gia vị: Bột tỏi - Garlic powder FE-44587T HASEGAWA FLAVOURS (KUALA LUMPUR) SDN BHD
No. 6, Lorong Enggang 37, Ampang Ulu Kelang, 54200, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
2910/04/202320/03/2023Công Ty Cổ Phần Mondelez Kinh Đô Việt Nam Số 26 VSIP Đường số 8, KCN Việt Nam - Singapore, Phường Bình Hòa, Thành Phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt NamNL.03/MKD/2023Nguyên liệu thực phẩm: Hương thịt - Meat Flavour FE-34798 T HASEGAWA FLAVOURS (KUALA LUMPUR) SDN BHD
No. 6, Lorong Enggang 37, Ampang Ulu Kelang, 54200, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
3011/04/202304/04/2023CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 3H VIỆT NAMLô 501, Tầng 5 Tòa nhà The Golden Palm, số 21 Lê Văn Lương, phường Nhân chính, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam02/3HVIETNAM/2023BÁNH TRÁNG RONG BIỂN23/14 đường Vĩnh Phú 21, khu phố Trung Vĩnh Phú, phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
3111/04/202304/04/2023CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 3H VIỆT NAMLô 501, Tầng 5 Tòa nhà The Golden Palm, số 21 Lê Văn Lương, phường Nhân chính, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam01/3HVIETNAM/2023BÁNH TRÁNG KHÔ GÀ SIÊU CAY23/14 đường Vĩnh Phú 21, khu phố Trung Vĩnh Phú, phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
3211/04/202304/04/2023CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 3H VIỆT NAMLô 501, Tầng 5 Tòa nhà The Golden Palm, số 21 Lê Văn Lương, phường Nhân chính, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam06/3HVIETNAM/2023BÁNH TRÁNG KHÔ BÒ SA TẾ23/14 đường Vĩnh Phú 21, khu phố Trung Vĩnh Phú, phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
3311/04/202304/04/2023CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 3H VIỆT NAMLô 501, Tầng 5 Tòa nhà The Golden Palm, số 21 Lê Văn Lương, phường Nhân chính, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam05/3HVIETNAM/2023BÁNH TRÁNG PHÔ MAI CAY23/14 đường Vĩnh Phú 21, khu phố Trung Vĩnh Phú, phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
3412/04/202304/04/2023Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp MasanLô 06, Khu công nghiệp
Tân Đông Hiệp A, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
016/MSI/2023MÌ LY KOKOMI ĐẠI 90 TÔM CHUA CAY (CÓ CÂY THỊT)Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Masan
Địa chỉ: Lô 06, Khu công nghiệp
Tân Đông Hiệp A, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
3512/04/202305/04/2023Công ty TNHH Thực Phẩm Orion VinaLô E-13-CN, Đường NA3,
Khu công nghiệp Mỹ Phước 2, Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
28/OFV/2023làFruit - BÁNH BÔNG LAN NHÂN MỨT ĐÀO1.Công ty TNHH Thực Phẩm Orion Vina
Địa chỉ: (M) Lô E-13-CN, Đường NA3,
Khu công nghiệp Mỹ Phước II, Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
2.Chi Nhánh Công ty TNHH Thực Phẩm Orion Vina
Địa chỉ: (Y) Khu công nghiệp Yên Phong, Xã Yên Trung, Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.
Chú thích (M), (Y): Ký hiệu địa chỉ nơi sản xuất, được in bên cạnh ngày sản xuất.
3612/04/202313/03/2023CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM TNT57 Trần Phú, Khu phố 4B,
Thị Trấn Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.
002 - NC/TNTFOODS/2023Rau câu nước dừa - TNT Foods57/15 Vĩnh Phú 38, Thuận An, Bình Dương
3712/04/202313/03/2023CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM TNT57 Trần Phú, Khu phố 4B,
Thị Trấn Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.
003 - NC/TNTFOODS/2023Chè bưởi - TNT Foods57/15 Vĩnh Phú 38, Thuận An, Bình Dương
3812/04/202313/03/2023CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM TNT57 Trần Phú, Khu phố 4B,
Thị Trấn Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.
004 - NC/TNTFOODS/2023Chè môn - TNT Foods57/15 Vĩnh Phú 38, Thuận An, Bình Dương
3912/04/202313/03/2023CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM TNT57 Trần Phú, Khu phố 4B,
Thị Trấn Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.
005 - NC/TNTFOODS/2023Chè bắp - TNT Foods57/15 Vĩnh Phú 38, Thuận An, Bình Dương
4012/04/202313/03/2023CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM TNT57 Trần Phú, Khu phố 4B,
Thị Trấn Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.
012 - NC/TNTFOODS/2023Rau câu lá dứa - TNT Foods57/15 Vĩnh Phú 38, Thuận An, Bình Dương
4112/04/202313/03/2023CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM TNT57 Trần Phú, Khu phố 4B,
Thị Trấn Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.
013 - NC/TNTFOODS/2023Rau câu cacao - TNT Foods57/15 Vĩnh Phú 38, Thuận An, Bình Dương
4212/04/202313/03/2023CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM TNT57 Trần Phú, Khu phố 4B,
Thị Trấn Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.
014 - NC/TNTFOODS/2023Khoai lang hấp - TNT Foods57/15 Vĩnh Phú 38, Thuận An, Bình Dương
4312/04/202322/02/2023Công ty TNHH Fuji Seal VietnamSố 5 VSIP2 A, Đường số 15, KCN VSIP 2A, Phường Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Việt Nam23-01/FJS/2023TÚI YOGURT 100mL ĐÃ GẮN VÒICông ty TNHH Fuji Seal Vietnam
Địa chỉ: Số 5 VSIP2 A, Đường số 15, KCN VSIP 2A, Phường Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
4412/04/202310/04/2023CÔNG TY TNHH KSS VIỆT NAMSố 45, Đường số 8, KCN Việt Nam-Singapore, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.02/KSSV/2023BỘT NGHỆ ĐÃ QUA CHẾ BIẾN/PROCESSED
TURMERIC POWDER
CÔNG TY TNHH KSS VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 45, Đường số 8, KCN Việt Nam-Singapore, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
4512/04/202310/04/2023HỘ KINH DOANH ĐẬU PHỘNG NGỌC MINH208/37 Huỳnh Văn Cù, tổ 1, khu 1, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Việt Nam01/HỘ KINH DOANH
ĐẬU PHỘNG NGỌC MINH/2023
CƠM CHÁY CHÀ BÔNG NGỌC MINH208/37 Huỳnh Văn Cù, tổ 1, khu 1, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
4612/04/202331/03/2023Công ty TNHH DKSH Việt NamSố 23 Đại lộ Độc lập, Khu Công Nghiệp
Việt Nam - Singapore, Phường Bình Hòa, Thành Phố Thuận An,
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
30/DKSH VN/2023PHÔ MAI CHEDDAR –
PROCHIZ GOLD CHEDDAR PROCESSED CHEDDAR CHEESE
Nhà sản xuất: PT. MULIA BOGA RAYA Tbk.
Địa chỉ: Kawasan BIIE, Jl. Inti II Blok C7 No. 5A, Cikarang, Bekasi, 17532, Indonesia.
4712/04/202331/03/2023Công ty TNHH DKSH Việt NamSố 23 Đại lộ Độc lập, Khu Công Nghiệp
Việt Nam - Singapore, Phường Bình Hòa, Thành Phố Thuận An,
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
31/DKSH VN/2023PHÔ MAI CHEDDAR LÁT –
PROCHIZ GOLD SLICES PROCESSED CHEDDAR CHEESE
Nhà sản xuất: PT. MULIA BOGA RAYA Tbk.
Địa chỉ: Kawasan BIIE, Jl. Inti II Blok C7 No. 5A, Cikarang, Bekasi, 17532, Indonesia.
4812/04/202331/03/2023Công ty TNHH DKSH Việt NamSố 23 Đại lộ Độc lập, Khu Công Nghiệp
Việt Nam - Singapore, Phường Bình Hòa, Thành Phố Thuận An,
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
32/DKSH VN/2023PHÔ MAI CHEDDAR LÁT –
PROCHIZ SLICES PROCESSED CHEDDAR CHEESE
Nhà sản xuất: PT. MULIA BOGA RAYA Tbk.
Địa chỉ: Kawasan BIIE, Jl. Inti II Blok C7 No. 5A, Cikarang, Bekasi, 17532, Indonesia.
4912/04/202331/03/2023Công ty TNHH DKSH Việt NamSố 23 Đại lộ Độc lập, Khu Công Nghiệp
Việt Nam - Singapore, Phường Bình Hòa, Thành Phố Thuận An,
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
33/DKSH VN/2023PHÔ MAI CHEDDAR –
PROCHIZ CHEDDAR PROCESSED CHEDDAR CHEESE
Nhà sản xuất: PT. MULIA BOGA RAYA Tbk.
Địa chỉ: Kawasan BIIE, Jl. Inti II Blok C7 No. 5A, Cikarang, Bekasi, 17532, Indonesia.
5012/04/202331/03/2023Công ty TNHH DKSH Việt NamSố 23 Đại lộ Độc lập, Khu Công Nghiệp
Việt Nam - Singapore, Phường Bình Hòa, Thành Phố Thuận An,
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
34/DKSH VN/2023PHÔ MAI CHEDDAR –
PROCHIZ CHEDDAR ROYALE PROCESSED CHEDDAR CHEESE
Nhà sản xuất: PT. MULIA BOGA RAYA Tbk.
Địa chỉ: Kawasan BIIE, Jl. Inti II Blok C7 No. 5A, Cikarang, Bekasi, 17532, Indonesia.
5112/04/202331/03/2023Công ty TNHH DKSH Việt NamSố 23 Đại lộ Độc lập, Khu Công Nghiệp
Việt Nam - Singapore, Phường Bình Hòa, Thành Phố Thuận An,
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
35/DKSH VN/2023PHÔ MAI CHEDDAR PHẾT –
PROCHIZ SPREADY PROCESSED CHEDDAR CHEESE
Nhà sản xuất: PT. MULIA BOGA RAYA Tbk.
Địa chỉ: Kawasan BIIE, Jl. Inti II Blok C7 No. 5A, Cikarang, Bekasi, 17532, Indonesia.
5212/04/202307/04/2023Công Ty Cổ Phần Mondelez Kinh Đô Việt Nam Số 26 VSIP Đường số 8, KCN Việt Nam - Singapore, Phường Bình Hòa, Thành Phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt NamIP.03/MKD/20237DAYS CROISSANT BÁNH SỪNG BÒ NHÂN SÔCÔLAMUCHICO BAKERY SDN BHD
Lot 9256, Batu 6, Jalan Muar 83710 Yong Peng, Johor, Malaysia
5312/04/202307/04/2023Công Ty Cổ Phần Mondelez Kinh Đô Việt Nam Số 26 VSIP Đường số 8, KCN Việt Nam - Singapore, Phường Bình Hòa, Thành Phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt NamIP.04/MKD/20237DAYS CROISSANT BÁNH SỪNG BÒ NHÂN MỨT
DÂU
MUCHICO BAKERY SDN BHD
Lot 9256, Batu 6, Jalan Muar 83710 Yong Peng, Johor, Malaysia
5413/04/202310/04/2023CÔNG TY TNHH MTV CHẾ BIẾN THỰC PHẨM KIỀU TRANGSố 291 Bùi Ngọc Thu, Khu phố 8, Phường Hiệp An, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương01/KT/2023BÌ HEO CHIÊN GIÒNSố 291 Bùi Ngọc Thu, Khu phố 8, Phường Hiệp An, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
5513/04/202311/04/2023CTY TNHH PERFETTI VAN MELLE (VIỆT NAM)Lô N, đường số 26, KCN Sóng Thần 2, Phường Dĩ An, Thành Phố Dĩ An, Bình Dương12/PVM/2023ALPENLIEBE JELLY KẸO DẺO HƯƠNG ĐÀOSẢN XUẤT TẠI: PERFETTI VAN MELLE CONFECTIONERY (CHINA) CO. LTD. 268 LV CHUN ROAD MINHANG, 200245, SHANGHAI TRUNG QUỐC.
NHẬP KHẨU, ĐÓNG GÓI VÀ PHÂN PHỐI: CÔNG TY TNHH PERFETTI VAN MELLE (VIỆT NAM). LÔ N, ĐƯỜNG SỐ 26, KCN SÓNG THẦN II, PHƯỜNG DĨ AN, THÀNH PHỐ DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG, VIỆT NAM.
5613/04/202312/04/2023Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Masan Lô 06, khu công nghiệp Tân Đông Hiệp A, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam 017/MSI/2023 Kokomi Đại Mì Trộn Một Gói Rưỡi- Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Masan
Lô 06, khu công nghiệp Tân Đông Hiệp A, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
- Công ty TNHH Một thành viên Masan MB
Khu B, khu công nghiệp Nam Cấm – khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.
5713/04/202312/04/2023Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Masan Lô 06, khu công nghiệp Tân Đông Hiệp A, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam 025/MSI/2023 Kokomi Đại Mì Một Gói Rưỡi MB- Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Masan
Lô 06, khu công nghiệp Tân Đông Hiệp A, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
- Công ty TNHH Một thành viên Masan MB
Khu B, khu công nghiệp Nam Cấm – khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.
5813/04/202312/04/2023Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Masan Lô 06, khu công nghiệp Tân Đông Hiệp A, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam 026/MSI/2023 Kokomi Đại Mì Một Gói Rưỡi MN- Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Masan
Lô 06, khu công nghiệp Tân Đông Hiệp A, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
- Công ty TNHH Một thành viên Masan MB
Khu B, khu công nghiệp Nam Cấm – khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.
5913/04/202306/04/2023Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm và Nước Giải Khát Nam Việt 994/1C Nguyễn Thị Minh Khai, Kp.Tân Thắng, P.Tân Bình, Tp. Dĩ An, Bình Dương08-NEP/Nam Việt/2023Nước Ép Cam Có Gas Novar- Novar Sparkling Orange Juice Drink994/1C Nguyễn Thị Minh Khai, Kp.Tân Thắng, P.Tân Bình, Tp. Dĩ An, Bình Dương
6013/04/202306/04/2023Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm và Nước Giải Khát Nam Việt 994/1C Nguyễn Thị Minh Khai, Kp.Tân Thắng, P.Tân Bình, Tp. Dĩ An, Bình Dương07-NEP/Nam Việt/2023Nước Ép Chanh Có Gas Novar- Novar Sparkling Lime Juice Drink994/1C Nguyễn Thị Minh Khai, Kp.Tân Thắng, P.Tân Bình, Tp. Dĩ An, Bình Dương
6113/04/202306/04/2023Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm và Nước Giải Khát Nam Việt 994/1C Nguyễn Thị Minh Khai, Kp.Tân Thắng, P.Tân Bình, Tp. Dĩ An, Bình Dương03-NEP/Nam Việt/2023Nước Ép Ổi hiệu Novar- Novar Guava Juice Drink994/1C Nguyễn Thị Minh Khai, Kp.Tân Thắng, P.Tân Bình, Tp. Dĩ An, Bình Dương
6213/04/202306/04/2023Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm và Nước Giải Khát Nam Việt 994/1C Nguyễn Thị Minh Khai, Kp.Tân Thắng, P.Tân Bình, Tp. Dĩ An, Bình Dương04-NEP/Nam Việt/2023Nước Ép Táo hiệu Novar- Novar Apple Juice Drink994/1C Nguyễn Thị Minh Khai, Kp.Tân Thắng, P.Tân Bình, Tp. Dĩ An, Bình Dương
6313/04/202306/04/2023Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm và Nước Giải Khát Nam Việt 994/1C Nguyễn Thị Minh Khai, Kp.Tân Thắng, P.Tân Bình, Tp. Dĩ An, Bình Dương05-NEP/Nam Việt/2023Nước Ép Đào hiệu Novar- Novar Peach Juice Drink994/1C Nguyễn Thị Minh Khai, Kp.Tân Thắng, P.Tân Bình, Tp. Dĩ An, Bình Dương
6413/04/202306/04/2023Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm và Nước Giải Khát Nam Việt 994/1C Nguyễn Thị Minh Khai, Kp.Tân Thắng, P.Tân Bình, Tp. Dĩ An, Bình Dương06-NEP/Nam Việt/2023Nước Ép Hỗn Hợp hiệu Novar- Novar Mixed Juice Drink994/1C Nguyễn Thị Minh Khai, Kp.Tân Thắng, P.Tân Bình, Tp. Dĩ An, Bình Dương
6513/04/202306/04/2023Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm và Nước Giải Khát Nam Việt 994/1C Nguyễn Thị Minh Khai, Kp.Tân Thắng, P.Tân Bình, Tp. Dĩ An, Bình Dương02-NEP/Nam Việt/2023Nước Ép Thơm hiệu Novar- Novar Pineapple Juice Drink994/1C Nguyễn Thị Minh Khai, Kp.Tân Thắng, P.Tân Bình, Tp. Dĩ An, Bình Dương
6613/04/202306/04/2023Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm và Nước Giải Khát Nam Việt 994/1C Nguyễn Thị Minh Khai, Kp.Tân Thắng, P.Tân Bình, Tp. Dĩ An, Bình Dương01-NEP/Nam Việt/2023Nước Ép xoài hiệu Novar- Novar mango Juice Drink994/1C Nguyễn Thị Minh Khai, Kp.Tân Thắng, P.Tân Bình, Tp. Dĩ An, Bình Dương
6713/04/202306/04/2023Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm và Nước Giải Khát Nam Việt 994/1C Nguyễn Thị Minh Khai, Kp.Tân Thắng, P.Tân Bình, Tp. Dĩ An, Bình Dương04-CAFE/Nam Việt/2023Cà phê Novar- Novar Original Coffee Drink994/1C Nguyễn Thị Minh Khai, Kp.Tân Thắng, P.Tân Bình, Tp. Dĩ An, Bình Dương
6813/04/202311/04/2023Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm và Nước Giải Khát Nam Việt 994/1C Nguyễn Thị Minh Khai, Kp.Tân Thắng, P.Tân Bình, Tp. Dĩ An, Bình Dương01-DUA/Nam Việt/2023Nước Dừa Có Thịt Dừa- Coconut water with pulp994/1C Nguyễn Thị Minh Khai, Kp.Tân Thắng, P.Tân Bình, Tp. Dĩ An, Bình Dương
6913/04/202311/04/2023Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm và Nước Giải Khát Nam Việt 994/1C Nguyễn Thị Minh Khai, Kp.Tân Thắng, P.Tân Bình, Tp. Dĩ An, Bình Dương09-NEP/Nam Việt/2023Nước Ép Xoài có Thịt xoài- Mango Juice Drink with pulp994/1C Nguyễn Thị Minh Khai, Kp.Tân Thắng, P.Tân Bình, Tp. Dĩ An, Bình Dương
7013/04/202311/04/2023Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm và Nước Giải Khát Nam Việt 994/1C Nguyễn Thị Minh Khai, Kp.Tân Thắng, P.Tân Bình, Tp. Dĩ An, Bình Dương10-NEP/Nam Việt/2023Nước Ép Chanh dây có Thịt chanh dây- passion fruit Juice Drink with pulp994/1C Nguyễn Thị Minh Khai, Kp.Tân Thắng, P.Tân Bình, Tp. Dĩ An, Bình Dương
7113/04/202311/04/2023Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm và Nước Giải Khát Nam Việt 994/1C Nguyễn Thị Minh Khai, Kp.Tân Thắng, P.Tân Bình, Tp. Dĩ An, Bình Dương11-NEP/Nam Việt/2023Nước Ép Thơm có Thịt thơm -Pineapple Juice Drink with pulp994/1C Nguyễn Thị Minh Khai, Kp.Tân Thắng, P.Tân Bình, Tp. Dĩ An, Bình Dương
7213/04/202311/04/2023Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm và Nước Giải Khát Nam Việt 994/1C Nguyễn Thị Minh Khai, Kp.Tân Thắng, P.Tân Bình, Tp. Dĩ An, Bình Dương12-NEP/Nam Việt/2023Nước Ép mãng cầu có Thịt mãng cầu -Soursop Juice Drink with pulp994/1C Nguyễn Thị Minh Khai, Kp.Tân Thắng, P.Tân Bình, Tp. Dĩ An, Bình Dương
7313/04/202311/04/2023Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm và Nước Giải Khát Nam Việt 994/1C Nguyễn Thị Minh Khai, Kp.Tân Thắng, P.Tân Bình, Tp. Dĩ An, Bình Dương13-NEP/Nam Việt/2023Nước nha đam hương tự nhiên- Aloe vera Drink Original flavor994/1C Nguyễn Thị Minh Khai, Kp.Tân Thắng, P.Tân Bình, Tp. Dĩ An, Bình Dương
7413/04/202311/04/2023Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm và Nước Giải Khát Nam Việt 994/1C Nguyễn Thị Minh Khai, Kp.Tân Thắng, P.Tân Bình, Tp. Dĩ An, Bình Dương14-NEP/Nam Việt/2023Nước nha đam hương xoài- Aloe vera Drink mango flavor994/1C Nguyễn Thị Minh Khai, Kp.Tân Thắng, P.Tân Bình, Tp. Dĩ An, Bình Dương
7513/04/202311/04/2023Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm và Nước Giải Khát Nam Việt 994/1C Nguyễn Thị Minh Khai, Kp.Tân Thắng, P.Tân Bình, Tp. Dĩ An, Bình Dương15-NEP/Nam Việt/2023Nước nha đam hương thơm- Aloe vera Drink pineapple flavor994/1C Nguyễn Thị Minh Khai, Kp.Tân Thắng, P.Tân Bình, Tp. Dĩ An, Bình Dương
7613/04/202311/04/2023Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm và Nước Giải Khát Nam Việt 994/1C Nguyễn Thị Minh Khai, Kp.Tân Thắng, P.Tân Bình, Tp. Dĩ An, Bình Dương16-NEP/Nam Việt/2023Nước nha đam hương dưa hấu Aloe vera Drink watermelon flavor994/1C Nguyễn Thị Minh Khai, Kp.Tân Thắng, P.Tân Bình, Tp. Dĩ An, Bình Dương
7713/04/202311/04/2023CÔNG TY CỔ PHẦN JANBEELô Y1&Y2, Đường D3-N2, KCN Nam Tân Uyên, Phường Khánh Bình,Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.02/NA.JANBEE EDIBLE OIL/2023DẦU ĐẬU NÀNH HIỆU JANBEECÔNG TY CỔ PHẦN JANBEE
Lô Y1&Y2, Đường D3-N2, KCN Nam Tân Uyên, Phường Khánh Bình,Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
7813/04/202312/04/2023Công ty cổ phần Liwayway Việt NamSố 14, Đường số 5, KCN Việt Nam -Singapore, Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam.08/LIWAYWAY/2023Kirei - Snack Tôm MiếngCông ty TNHH Công Nghiệp Thực Phẩm Liwayway Sài Gòn – Địa chỉ: Số 18, Đường số 6, KCN Việt Nam-Singapore, Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam.
7913/04/202312/04/2023Công ty cổ phần Liwayway Việt NamSố 14, Đường số 5, KCN Việt Nam -Singapore, Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam.11/LIWAYWAY/2023Nước Tăng Lực Vị DâuCông ty TNHH Công Nghiệp Thực Phẩm Liwayway Sài Gòn – Địa chỉ: Số 18, Đường số 6, KCN Việt Nam-Singapore, Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam.
8013/04/202312/04/2023CÔNG TY TNHH BEHN MEYER VIỆT NAMSố 36, đường số 6, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương77/Công ty TNHH Behn Meyer Việt Nam/2023BỘT HƯƠNG THỊT P-V22022106 (Meat Powder Flavour P-V22022106)Xuất xứ: Trung Quốc
- Sản xuất tại: GUANGDONG YAHE BIO TECH CO., LTD
Địa chỉ: No.18, Chuangxin Road, Guangqing Industrial Park, Shijiao Town, Qingcheng District, Qingyuan, Guangdong Province, China.8113/04/202307/04/2023CÔNG TY TNHH LUYẾN TIẾN PHÁTSỐ 23, ĐƯỜNG 32, ẤP 2, XÃ TRỪ VĂN THỐ, HUYỆN BÀU BÀNG, TỈNH BÌNH DƯƠNG01/LUYEN TIEN PHAT/2023NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI/BÌNH SAVIESỐ 23, ĐƯỜNG 32, ẤP 2, XÃ TRỪ VĂN THỐ, HUYỆN BÀU BÀNG, TỈNH BÌNH DƯƠNG
8214/04/202306/04/2023Công ty TNHH San Miguel Pure Foods (VN)Thửa đất số 602, tờ bản đồ số DC36, Ấp 2, Xã An Tây, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.09/SMPFVN/2023HOTDOG CORNDOGThửa đất số 602, tờ bản đồ số DC36, Ấp 2, Xã An Tây, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
8314/04/202310/04/2023CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT Á MỸSố nhà 158, Đường NG1, khu DC, Ấp 5, Phường Chánh Phú Hòa, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương01/CB.VAM/2023BIA NAGER KENTỔ HỢP BIA, NƯỚC TINH KHIẾT PHÚ BÌNH  - Xóm Thuần Pháp, Điềm Thụy, Phú Bình, Thái Nguyên
8414/04/202312/04/2023CÔNG TY TNHH GIVAUDAN VIỆT NAMSố 31VSIP, đường số 8, KCN Việt Nam-Singapore, Phường An Phú, Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.006/Givaudan-VS/2023Chiết xuất đậu đỏ dang bột S-502996 (Red Bean Extract Powder S-502996)Công ty TNHH Givaudan Việt Nam – nhà máy Bình Dương
Địa chỉ: Số 31VSIP, đường số 8, KCN Việt Nam-Singapore, Phường An Phú, Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.​


Lượt người xem:  Views:   1
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Ảnh
Video
An toàn vệ sinh thực phẩm