Tin Tức - Sự Kiện
Thứ 4, Ngày 13/12/2023, 14:00
THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, danh mục tài liệu phỏng vấn, thời gian và địa điểm phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức ngành Y tế tỉnh Bình Dương năm 2023
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
13/12/2023

THÔNG BÁO

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, danh mục tài liệu phỏng vấn, thời gian và địa điểm phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức ngành Y tế tỉnh Bình Dương năm 2023

 

​Căn cứ Công văn số 3379/UBND-NC ngày 06/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc thực hiện tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế tỉnh Bình Dương năm 2023; Công văn số 1381/SNV-CCVC ngày 07/8/2023 của Sở Nội vụ tinh Bình Dương về việc thẩm định kế hoạch xét tuyển viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Y tế năm 2023;

Căn cứ Kế hoạch số 41/KH-SYT ngày 09/8/2023 của Sở Y tế về tổ chức xét tuyển viên chức ngành Y tế tỉnh Bình Dương năm 2023; Kết luận của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Y tế tỉnh Bình Dương năm 2023 tại cuộc họp ngày 11/12/2023;

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Y tế tỉnh Bình Dương năm 2023 (sau đây viết tắt là Hội đồng tuyển dụng) thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, danh mục tài liệu ôn tập và thời gian dự kiến phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức ngành Y tế tỉnh Bình Dương năm 2023 với nội dung, như sau:

I. DANH SÁCH THÍ SINH DỰ TUYỂN

- Danh sách các thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn (Vòng 2) gồm 488 thí sinh (có danh sách kèm theo).

- Danh sách các thí sinh không đủ điều kiện tham dự phỏng vấn (Vòng 2) gồm 11 thí sinh (có danh sách kèm theo).

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn được sắp xếp theo mã vị trí việc làm dự tuyển. Danh sách này sẽ được đăng tải trên các Website:

- UBND tỉnh Bình Dương tại địa chỉ http://www.binhduong.gov.vn

- Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương tại địa chỉ http://www.snvbinhduong.gov.vn

- Sở Y tế tỉnh Bình Bình Dương tại địa chỉ http://soyte.binhduong.gov.vn

II. DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP

Thông báo này có đính kèm file danh mục tài liệu ôn tập. Đề nghị các thí sinh kiểm tra thông tin cá nhân, vị trí việc làm dự tuyển và lĩnh vực phỏng vấn dự kiến thật kỹ để lựa chọn tài liệu ôn tập cho phù hợp. Lĩnh vực phỏng vấn dự kiến sẽ tương ứng với vị trí việc làm thí sinh đăng ký.

Ví dụ: Thí sinh có trình độ Cử nhân Y tế công cộng đăng ký vị trí việc làm là phòng Quản lý chất lượng và Công tác xã hội thì lĩnh vực phỏng vấn dự kiến là Công tác xã hội.

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM PHỎNG VẤN

 1. Thời gian phỏng vấn (dự kiến):

  Trong khoảng thời gian từ ngày 05/01/2024 đến ngày 10/01/2024.
 2. Địa điểm phỏng vấn (dự kiến):

  Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương (529 Lê Hồng Phong, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

  Hội đồng tuyển dụng sẽ đăng tải Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn phỏng vấn (Vòng 2), thời gian và địa điểm đối với từng lĩnh vực phỏng vấn cụ thể. Đề nghị các thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng 2 thường xuyên truy cập Website của UBND tỉnh, Sở Nội vụ và Sở Y tế để theo dõi các thông báo liên quan đến kỳ xét tuyển.

  Chi tiết liên hệ trực tiếp về Văn phòng Sở Y tế (SĐT: 02743.825.377) để được hướng dẫn./.

   

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ;

- Các đơn vị trực thuộc Sở;

- Hội đồng tuyển dụng;

- Website tỉnh; Website SNV;

Website SYT;

- Lưu: VT, HĐ (Nhị).

TM. HỘI ĐỒNG

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(Đã ký) 

 

 

Đoàn Thị Hồng Thơm

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ


Lượt người xem:  Views:   4750
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Tin Tức - Sự Kiện