Thông tin tuyên truyền
Thứ 3, Ngày 16/11/2021, 15:00
NGHỊ QUYẾT VỀ CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ CÔNG TÁC DÂN SỐ - KHHGĐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
16/11/2021
Chế độ hỗ trợ công tác Dân số - KHHGĐ tỉnh Bình Dương

NQHDND.PNG

Xem Toàn văn các văn bản tại đây: Tải về Nghi quyet 08.2021.NQ.HĐND (1).pdf;  Tải về 4651-KH.signed (1).pdf


Lượt người xem:  Views:   1
Chia sẻ:
Share:
Ảnh
Video
Thông tin tuyên truyền