An toàn vệ sinh thực phẩm
 
DANH SÁCH CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ THÁNG 9 ĐẾN THÁNG 12 NĂM 2023
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 02/01/2024 ĐẾN NGÀY 05/01/2024
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 25/12/2023 ĐẾN NGÀY 29/12/2023
 
Thực hiện Kế hoạch số 58/KH-BCĐATTP ngày 19/12/2023 của Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm tỉnh Bình Dương về việc triển khai công tác an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân 2024, ...
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 18/12/2023 ĐẾN NGÀY 22/12/2023
 
DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ NGÀY 11/12/2023 ĐẾN NGÀY 15/12/2023
 
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Mua sắm test nhanh thực phẩm phục vụ công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2023
 
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Mua sắm test nhanh thực phẩm phục vụ công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2023
 
Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Sửa chữa, lắp mới pano phục vụ công tác truyền thông bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2023
 
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu sửa chữa, lắp mới pano phục vụ công tác truyền thông bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2023
 
 
 
Ảnh
Video