Văn bản Quy phạm pháp luật
CV 
Số Ký hiệu:
2638/SYT-NVY 
Ban hành:
16/10/2021 
Người ký:
Đoàn Thị Hồng Thơm 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Phương án cách ly y tế tập trung cho người nước ngoài vào BD 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video