Văn bản Quy phạm pháp luật
CV 
Số Ký hiệu:
1447/SYT-NVY 
Ban hành:
01/07/2021 
Người ký:
Huỳnh Thanh Hà 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Phương án cách ly y tế tập trung cho người nước ngoài vào BD (K/g: CDC; 37 công ty theo DS) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video