Văn bản Quy phạm pháp luật
Số Ký hiệu:
1404/SYT-NVY 
Ban hành:
25/06/2021 
Người ký:
Nguyễn Hồng Chương 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Lập DS đối tượng tiêm vắc xin Covid-19 đợt 4 cho đối tượng công nhân (K/g: Đề nghị các công ty/doanh nghiệp liên hệ TTYT huyện, thị, tp để gửi Danh sách ;Công ty/Doanh nghiệp thuộc địa bàn Trung tâm y tế huyện, thị, tp nào gửi DS về TTYT huyện,thị,tp đó. Trân trọng ) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video