Văn bản Quy phạm pháp luật
TB 
Số Ký hiệu:
 
Ban hành:
18/06/2021 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Hướng dẫn nhập hồ sơ online. Kg: Các công ty/doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương ( Do hệ thống nhập hồ sơ online trước đây bị quá tải, Sở Y tế TB đến các công ty/doanh nghiệp về việc thay đổi đường link nhập hồ sơ online đề thực hiện thủ tục nhập cảnh cho chuyên gia). 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video