Văn bản Quy phạm pháp luật
CV 
Số Ký hiệu:
1212/SYT-NVY 
Ban hành:
03/06/2021 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Phương án cách ly y tế tập trung cho người nước ngoài vào Bình Dương (K/g: CDC ; 66 Công ty theo DS) 
Nội dung Tập tin Đính kèm:
Ảnh
Video